Nácvik práce se zařízením mobiPV
Agency

Kterak ve vesmíru ušetřit čas

18/05/2017 142 views 3 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Práce uvnitř Mezinárodní kosmické stanice může někdy připomínat montáž velmi složitého nábytku, ovšem s tím, že nástroje a návody neustále díky stavu beztíže odlétají z dosahu. Kosmonauti se navíc dnes a denně setkávají se situacemi, s nimiž autoři instrukcí nepočítali. A následné prodlevy v komunikaci s pozemním střediskem nezbytné pro řešení problémů znamenají, že plyne drahocenný čas. Nyní ale přichází řešení a jmenuje se „mobiPV“.

Tento „prohlížeč mobilních procedur“ (mobile Procedure Viewer) byl vyvinutý ESA, přičemž jde o speciální software na smartphone se systémem Android, který umožňuje mít obě ruce volné pro práci a zároveň udržovat spojení s řídicím střediskem v reálném čase pomocí videa, hlasu nebo textu.

Kromě smartphonu připevněného k zápěstí jsou kosmonauti vybaveni kamerou připevněnou k hlavě, sluchátky a tabletem coby alternativním zobrazovacím zdrojem.

Pokud se objeví problémy, kosmonaut může zapnout kameru, aby zobrazil situaci – a aby tak mohl rychle dostat fundovanou odpověď od expertů na Zemi.

Poprvé vyzkoušel aplikaci mobiPV kosmonaut ESA Andreas Mogensen během simulované podmořské expedice v září 2014. Následně pak i během své mise na kosmickou stanici v září 2015.

Tyto zkoušky vedly k odstranění některých kabelů a zásadnímu přepracování software, což dovolí udržovat spojení kosmonauta s několika pozemními stanicemi. Software pak vylepšený znovu v červenci 2016, kdy se kosmonaut ESA Matthias Maurer zúčastnil další podmořské expedice v režii NASA. 

Luca Parmitano při práci s mobiPV
Luca Parmitano při práci s mobiPV

Díky možnosti ušetřit významné množství času se má mobiPV stát standardní součástí kosmické stanice. Dalším, kdo aplikaci vyzkouší, bude kosmonaut ESA Paolo Nespoli během své mise na ISS ve druhé polovině letošního roku. ESA předpokládá, že poté aplikaci nabídne všem partnerům projektu.

Podobně jako s jakoukoliv jinou technologií, tak i tato aplikace bude průběžně aktualizována v návaznosti na doporučeních uživatelů. Vývojáři přitom již nyní například pracují na adaptaci rozšířené reality pro zvýšení efektivity využívání zařízení.

Vesmír přitom není pro mobiPV cílovou stanicí. Potřebuje pouze internetové připojení a je adaptovatelná na různé procesy a prostředí. Jde tak o nízkonákladové a snadno obsluhovatelné řešení pro spojení se vzdálenými týmy. Výzkumníci, armáda nebo mnohé průmyslové obory mohou těžit z časových a finančních úspor mobiPV. A třeba se jednou dočkáme i domácí verze pomáhající s montáží složitých kusů nábytku...

Related Links