Agency

Návštěva prezidenta Bulharské republiky v ESA

04/12/2017 140 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Prezident Bulharské republiky, pan Rumen Radev, byl v pondělí 4. prosince přivítán v ústředí ESA v Paříži generálním ředitelem této instituce, Johannem-Dietrichem Wörnerem.

Setkání zdůraznilo stávající spolupráci ESA s Bulharskem skrze projekty PECS (Plan for European Cooperating States) a ECSA (European Cooperating State Agreement).

Bulharsko je spolupracujícím státem s ESA od dubna 2015, Chartu PECS pak podepsalo v únoru 2016. Bulharští delegáti jsou zvaní jako pozorovatelé na zasedání Rady ESA a podílejí se na činnosti dalších podřízených orgánů.

„ESA, díky za udržování našich snů naživu, 4. prosince 2017, Rumen Radev, prezident Bulharska“
„ESA, díky za udržování našich snů naživu, 4. prosince 2017, Rumen Radev, prezident Bulharska“

Na setkání v Paříži Johann-Dietrich Wörner a prezident Rumen Radev diskutovali množství projektů další spolupráce v rámci mantinelů dohody PECS. Probírali také možné podpůrné akce během bulharského prezidentství Rady Evropské unie v první polovině roku 2018. Johann-Dietrich Wörner ujistil prezidenta Radeva plnou podporou evropské kosmické agendy.

ESA bude pokračovat v těchto diskusích s bulharským Ministerstvem hospodářství. ESA plánuje podpořit zemi komunikačním materiálem pro události a konference spojené s kosmickými aktivitami. Stejně tak podpoří informační den Copernicus, který se uskuteční v Sofii v dubnu 2018.

Related Links