Třetí generace družic Meteosat.
Agency

Nová generace meteorologických družic

24/02/2012 489 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Dnešní podepsání vývojového kontraktu otevřelo cestu k nové flotile evropských meteorologických družic, které by měly poprvé zamířit do vesmíru v roce 2017. Třetí generace družic Meteosat (Meteosat Third Generation; MTG) jednak zajistí kontinuitu stávajících služeb, jednak přinese oproti dnešním systémům významná zlepšení.

Dnes byl v ústředí ESA v Paříži podepsaný kontakt mezi ESA a firmou Thales Alenia Space na vývoj třetí generace družice Meteosat.

Stejně jako v případě satelitů druhé generace Meteosat, představuje MTG společný podnik Eumetsatu a ESA. Jeho cílem je zajistit kontinuitu při získávání vysoce kvalitních meteorologických dat až za rok 2037.

Spolupráce na meteorologických družicích začala mezi organizacemi Eumetsat a ESA vypuštěním prvního satelitu Meteosat v roce 1977 a pokračuje dodnes v podobě druhé generace družic Meteosat stejně jako řady polárních družic MetOp.

Nová série bude čítat celkem šest satelitů: čtyři snímkovací MTG-I a dva MTG-S pro monitorování.

První dva prototypy by měly být připraveny ke startům koncem roku 2017 a v polovině roku 2019. Oba budou umístěny na geostacionární dráhu nad rovníkem do pozice mezi desátým stupněm východní a desátým stupněm západní délky.

Kromě pokročilého systému snímkování pomocí přístroje FCI (Flexible Combined Imager) nabídnou družice také zcela novou schopnost provádění monitorování v infračerveném pásmu stejně jako globální monitorování blesků, které poskytne včasné varování před silnými bouřkami.

Družice MTG-S také ponese zařízení Sentinel-4 pro program GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Toto pokročilé zařízení bude průběžně analyzovat chemické složení atmosféry a bude stanovovat koncentrace stopových plynů jako ozónu nebo oxidu dusičitého.

Satelit MTG-I.
Satelit MTG-I.

Mise MTG také zajistí nepřerušenou podporu systému globálního vyhledávání a záchrany stejně jako bude sbírat informace pro systém ADCS (Advanced Data Collection System).

Během páteční události zdůraznil generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain, že Evropa může už dnes nabídnout absolutně nejlepší meteorologická zařízení pro globální sledování počasí. A to díky spolupráci ESA a Eumetsatu, která trvá již čtvrt století.

Jean-Jacques Dordain zároveň připomněl startu Meteosatu-1 před 35 lety a vyjádřil uspokojení nad závazkem ESA, Eumetsatu a všech průmyslových partnerů k pokračování tohoto úspěšného podniku.

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Volker Liebig vyzvedl také zásadní vylepšení ve spolehlivosti stejně jako ve výkonech, které se očekávají od nových družic.

Profesor Liebig zdůraznil, že v těchto obtížných ekonomických časech nabízí program MTG pro evropský průmysl příležitost získat celou řasu subdodavatelských kontraktů nebo kontraktů na dodávku špičkových technologií. Celková hodnota zakázky na MTG je 1,25 mld. euro.

V rámci slavnostního ceremoniálu promluvili také generální ředitel Eumetsatu Alain Ratier a výkonný ředitel společnosti Thales Alenia Space pan Reynald Seznec.

Pod kontraktem, který uzavřely ESA a Thales Alenia Space, byl podepsaný Volkerem Liebigem a Reynaldem Seznecem.

Díky němu povede Thales Alenia Space průmyslové konsorcium, které bude stavět rodinu družic MTG. Kromě toho, že je hlavním kontraktorem, stala se firma Thales Alenia Space zodpovědná také za hlavní zařízení snímkovacích satelitů MTG-I, což je výše zmíněný přístroj FCI.

Brémská společnost OHB se stala zodpovědnou za družice MTG-S a poskytnutí komunikační platformy, přičemž Astrium GmbH ji podporuje jako systémový architekt.

Špičkový přístroj ISI (Infrared Sounding Instrument) pro družice MTG-S zase vyvíjí firma Kayser Threde.

Related Links