ESA title
Play
$video.data_map.short_description.content
Agency

Nový rozměr v robotice

08/10/2018 116 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Napodobení podmínek kosmického prostředí na Zemi představuje skutečnou výzvu. Evropské středisko kosmonautů (EAC) v Kolíně nad Rýnem to ovšem opět zvládá o něco lépe: a to díky aplikaci virtuální reality, která dokáže simulovat robotický výzkum.

Stéphane Ghiste a Lionel Ferra z divize přípravy kosmonautů začali zkoumat potenciál virtuální reality pro výcvik kosmonautů a operace už v roce 2016. Uvádí, že zásadní bylo nalézt správnou rovnováhu mezi funkčností a formou.

Společně se stážistou Sanderem Coenem vyvinuli aplikaci pojmenovanou VORTEX (Virtual Reality Options for Robotics Training EXpansion), s jejíž pomocí lze testovat schopnost kosmonautů pracovat s robotickými systémy na Měsíci.

Stážista ESA Sander Coene pracuje na platformě virtuální robotiky
Stážista ESA Sander Coene pracuje na platformě virtuální robotiky

„VORTES dnes nabízí uživatelům dva různé operační režimy,“ vysvětluje Sander Coene. „V počátečním nastavení pracujete na kosmické stanici. Máte své obrazovky, máte ovládací prvky a z této vzdálené lokality pracujete s robotickým manipulátorem na roveru.“

„V alternativním nastavení jste kosmonaut na povrchu Měsíce. Jste vybaveni mobilní pracovní stanicí, kterou nesete kolem sebe jako třeba operátor jeřábu. To pak dovoluje ovládat robotický manipulátor, přičemž stojíte přímo vedle něho. Rozhraní vám přitom nabízí přesně dávkované množství informací bez toho, aby vás zahltilo nebo zařízení omezilo ve funkčnosti.“

Stéphane Ghiste uvádí, že VORTEX upoutal pozornost v ESA i NASA coby zařízení rozšiřující možnosti výcviku, operačního provozu a širšího zapojení robotiky do kosmických aktivit. Jednou z možností je využití virtuální reality coby výukového nástroje pro obecné seznámení s Mezinárodní kosmickou stanicí.

Vesmír ve virtuální realitě
Vesmír ve virtuální realitě

„V tuto chvíli se zaměřujeme na robotický výcvik, který získávají kosmonauti. Potom též na přípravě těchto lekcí,“ vysvětluje Sander. „Zjišťujeme, které prvky má smysl učit ve virtuální realitě a které nikoliv. Následně se věnujeme rozvoji těch slibných, získáváme zkušenosti a v případě potřeby je přepracováváme.“

Pro Stéphane Ghiste je tento vývoj úžasným krokem vpřed. Základem je ovšem zajistit, aby byly práce na systémech virtuální reality v souladu s vizí ESA týkající se budoucího průzkumu.