Agency

Per Tegnér 1944-2018

05/06/2018 53 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

S velkým zármutkem oznamujeme úmrtí pana Pera Tegnéra (+74), který je bývalým předsedou Rady ESA a zároveň jejím švédským delegátem.

Per Tegnér se narodil ve Stockholmu 22. dubna 1944. Studoval na Stockholmské ekonomické univerzitě, kde získal magisterský titul. Následně pracoval více než 25 let na švédském Ministerstvu průmyslu, poté byl jmenovaný generálním ředitelem Švédské národní kosmické rady. To bylo v roce 1998.

Své rozsáhlé znalosti týkající se fungování státních organizací pak přinesl do ESA, kde se v červnu 1998 stal delegátem Rady ESA. Nejprve vedl švédskou delegaci, pak byl předsedou Rady ESA (2002 až 05). Následně dva roky působil jako náměstek předsedy, než se opět vrátil do předsednické funkce. Tu zastával v letech 2007 a 08.

Pera Tegnéra si budou kolegové pamatovat díky speciální práci v Radě ESA a jejím vazbám na podřízené orgány, stejně jako pro umění konsenzu mezi delegacemi a zaměstnanci ESA.

Významně se podílel na celé řadě důležitých otázek pro ESA. Jednou z nich byly vazby s Evropskou unií. Jedno z prvních zasedání Kosmické rady, na níž se sešli zástupci Evropské unie a členských zemí ESA, se konalo za jeho předsednictví v listopadu 2004 v Bruselu.

Per Tegnér byl zapálený a inspirující člen rodiny ESA.