Agency

Prchavé elektrické výboje potvrzeny z paluby ISS

08/02/2017 181 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Jejich existence byla roky předmětem debat: prchavé elektrické výboje v horních vrstvách atmosféry s až pohádkovými názvy jako červení skřítkové, modré výtrysky, trpaslíci nebo elfové. Hlásili je piloti letadel, ale bylo obtížné je studovat, protože vznikaly nad bouřemi.

Kosmonaut ESA Andreas Mogensen byl během své mise na Mezinárodní kosmickou stanici v roce 2015 požádaný, aby nad bouřemi pořídil fotografie s co nejcitlivějšími kamerami. Vědci doufali, že se jim takto podaří z orbitálního komplexu zachytit tyto krátce trvající jevy.

Dánský Národní kosmický institut nyní publikoval výsledky studia snímků, které potvrdily existence mnohakilometrových modrých záblesků ve výšce kolem 18 km. Z nich přitom vystřelovaly modré výtrysky až do 40 km. Videosekvence, kterou pořídil Andreas Mogensen nad Bengálským zálivem při rychlosti 28800 km/h, ukazuje tento elektrický fenomén naprosto jasně – poprvé v historii.

 
Oblačná věž
Oblačná věž

Už dříve se na tyto události zaměřily automatické družice, ale jejich úhel pohledu není optimální pro sbírání dat týkající se modrých výtrysků a menších modrých výbojů. V kontrastu s tím je nižší oběžná dráha stanice ideální pro snímkování obou jevů.

Andreas Mogensen se zaměřit na „oblačné věže“ – pilíře oblaků sahajících až do horních vrstev atmosféry – a 160 sekund trvající video ukazuje 245 modrých záblesků z vrcholku věží, které zapříčinily bouři v Bengálském zálivu.

Modré vývoje a výtrysky jsou příkladem části naší atmosféry, které nerozumíme dostatečně. Elektrické bouře zasahují až do stratosféry a mají dopady na atmosféru, která nás chrání před radiací.

Trvalé pozorování

Záblesky pozorované z ISS
Záblesky pozorované z ISS

Experiment prokázal, že ISS je použitelnou základnou pro pozorování tohoto fenoménu. Proto se začal připravovat přístroj ASIM (Atmosphere–Space Interactions Monitor), který bude na konci letošního roku instalovaný vně evropského laboratorního modulu Columbus. Odtud bude trvale monitorovat bouře, aby získal co nejvíce informací o „přechodových světelných událostech“.

Andreas Mogensen k tomu poznamenává: „Není to každý den, co se člověku podaří zachytit nový meteorologický fenomén na film, takže jsem z výstupu opravdu šťastný. Ale myslím, že ještě více výzkumníci, kteří nyní budou schopni tyto zajímavé efekty studovat v mnohem větších detailech.“

Play
$video.data_map.short_description.content
Červené přízraky a modré výtrysky
Access the video

Related Links