Observatoř LISA Pathfinder při práci ve vesmíru
Agency

Sonda LISA Pathfinder začala provádět technické experimenty

13/07/2017 113 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Poslední dny mise Pathfinder patří k těm rušnějším, protože řídicí středisko provádí finální testy a připravuje se vypnout průkopnickou gravitační sondu.

Po šestnácti měsících vědecké práce dokončila sonda LISA Pathfinder svoji hlavní misi 30. června. Demonstrovala technologii potřebnou pro provoz budoucí kosmické observatoře ESA LISA, která bude studovat gravitační vlny. Tedy změn ve struktuře časoprostoru, které předpověděl Albert Einstein ve své obecné teorii relativity.

Mise LISA se bude skládat ze tří sond letících ve vzdálenosti zhruba 2,5 miliónu kilometrů od sebe v trojúhelníkové formaci. Jejich „testovací objekty“ přitom budou izolovány od všech externích sil kromě gravitačních a spojené laserovými paprsky.

Požadovaná citlivost přitom byla nyní plně prověřena misí LISA Pathfinder, takže týmy nyní využívají její poslední dny k provedení technických testů na komponentech a zařízeních, aby maximálně využili každou zbývající minutu.

Řídicí středisko mise LISA Pathfinder
Řídicí středisko mise LISA Pathfinder

„Tyto testy nám dají lepší představu o chování družce a poskytnou cennou zpětnou vazbu výrobcům o charakteristikách vybavení, a to jak při rutinních, tak neobvyklých provozních podmínkách,“ vysvětluje manažer operací družice Ian Harrison.

„Detektory gravitačních vln pracují s měřením změn vzdálenosti dvou referenčních krychliček, které jsou uvedené do volného pádu. Změny ve stavu družice nebo jakýkoliv pohyb může mít vliv na měření, takže je pro budoucí mise chceme co nejlépe pochopit.“

Kromě pohybu vlastní družice může delikátní testovací krychličky na misi LISA Pathfinder ovlivnit i proměnlivost prostředí, v němž se nacházejí. Jde třeba o změnu teploty nebo magnetickou interferenci.

Play
$video.data_map.short_description.content
Struktura observatoře LISA Pathfinder
Access the video

V řídicím středisku ESA v německém Darmstadtu se specialisté věnují denním testům družice od okamžiku, kdy mise formálně ukončila 30. června svoji nominální fázi. Tyto testy nemohly být provedeny dříve, protože charakter vědeckých pozorování vyžadoval velmi stabilní a „klidné“ prostředí.

Inženýři tak nyní například mohli nařídit sondě, aby se otočila. Tím mohli studovat teplotní efekty z osvětlení Sluncem na její systémy, zvláště pak na mikropohonný systém.

Zopakování teplotních testů již dříve vykonaných na zemi pomůže zlepšit procedury pro budoucí misi LISA.

Related Links