ESA title
Vypouštěcí zóna Ariane 6
Agency

Stavba mobilní obslužné věže pro Ariane 6 na evropském kosmodromu

27/11/2017 289 views 6 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Na evropském kosmodromu v Kourou (stát Francouzská Guayana) byl sestaven první strukturální díl mobilní obslužné věže, která bude podporovat a chránit budoucí raketu Ariane 6 během montáže před startem.

Mobilní obslužná věž bude 90 metrů vysoká, mít devět pater a hmotnost 8200 t. Pohybovat se bude po kolejnicích, přičemž před startem bude odtažena.

Mobilní obslužná věž pro Ariane 6
Mobilní obslužná věž pro Ariane 6

Pracovní plošiny dovolí technikům přistupovat k různým místům středového stupně Ariane 6 přímo na startovní plošině, připojovat podle konkrétní konfigurace dva nebo čtyři pomocné motory a instalovat aerodynamický kryt s vynášeným zařízením.

Mobilní věž nabízí inženýrům lepší přístup k raketě a dovoluje jim provádět „vyladění“ nosiče bez nutnosti odvážet jej zpět do montážní haly. Jde o jiný přístup, než u Ariane 5, která je vyvezena na rampu až v den startu.

Sestavování obslužné věže začalo 15. listopadu, přičemž zabere deset měsíců. Spodní patro přitom bude hotové již před koncem letošního roku.

Montážní budova LAB
Montážní budova LAB

Kromě toho panuje čilý ruch i na dalších místech kosmodromu. Jde třeba o výstavbu montážní haly LAB (Launcher Assembly Building). Stavba je 20 m vysoká, 112 m dlouhá a 41 m široká. Nachází se zhruba jeden kilometr od vypouštěcí zóny.

Zde bude středový stupeň Ariane 6 připravený v horizontální poloze a nachystaný na vyvezení na startovací rampu. Stavba budovy byla zahájena v srpnu a nyní je pokládáno obložení na střechu a zdi.

Vypouštěcí stůl pro Ariane 6
Vypouštěcí stůl pro Ariane 6

Vypouštěcí stůl, který bude Ariane 6 zajišťovat na rampě, byl 24. listopadu 2017 dodán francouzské kosmické agentuře CNES k inspekci a prověrkám. Během nich se ověří, zda vše odpovídá specifikaci.

V příštím roce pak vypouštěcí stůl poputuje z Evropy do Francouzské Guayany, aby mohl být umístěný na své místo. Tyto práce budou dokončeny v srpnu 2018.

Budování startovací rampy
Budování startovací rampy

Startovací zóna již prošla zemními pracemi a instalací strukturálních prvků.

Related Links