ESA title
Soil moisture conditions from 10 April to 10 May 2020
Agency

Sucho v České republice je viditelné z vesmíru

18/05/2020 33 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Dlouhé období suchého počasí v České republice zapříčinilo situaci, již odborníci nazývají „nejhorším suchem za 500 let“. Vědci monitorují sucho, které zemi sevřelo, pomocí dat ze satelitů ESA.

Nové mapy nizozemská společnosti VanderSat ukazují rozsah problému, který Českou republiku v poslední době sužuje. Na mapách je patrná neobvykle nízká vlhkost půdy od 10. dubna do 10. května 2020 ve srovnání s průměrnými pozorováními ve stejném časovém úseku za posledních šest let (2015–2020).

V některých oblastech dosahuje rozdíl oproti průměru 30 %, přičemž nejhůře jsou postiženy Olomoucký a Ústecký kraj.

Richard de Jeu ze společnosti VanderSat k tomu dodává: „V porovnání s průměrem či s tím, co považujeme za normální stav, lze 30% rozdíl v půdní vlhkosti na jaře považovat za pohromu pro zemědělství i přírodu, pokud by sucho mělo přetrvat i v létě.“

Sucho představuje významnou přírodní katastrofu a má dalekosáhlé hospodářské, sociální a ekologické dopady. Na globální úrovni jsou velká sucha považována za hlavní hrozbu pro zemědělce, protože pravidelně ohrožují jejich sklizeň a hospodaření.

V mnoha částech světa přispívají k prohloubení sucha klimatické změny tím, že zvyšují frekvenci a závažnost tohoto stavu a prodlužují jej. Jelikož se očekává, že rok 2020 bude patřit k nejteplejším v zaznamenané historii, má sledování situace zásadní význam.

Společnost VanderSat měří vlhkost půdy na celé planetě pomocí dat ze satelitu SMOS Evropské vesmírné agentury a z družic Sentinel vysílaných ve vesmírném programu Copernicus, který řídí EU, ve spojení s daty z misí NASA a japonské vesmírné agentury JAXA. Tato data mohou zemědělci využívat k tomu, aby se pojistili a ochránili proti dopadům zemědělského sucha v regionech, které je zajímají.

Richard pokračuje: „Satelitní data o půdní vlhkosti jsou zásadním faktorem pro pojištění zemědělců proti škodám způsobeným suchem a mají velké využití při podpoře zemědělských postupů. Právě data ze satelitu SMOS Evropské vesmírné agentury a z misí Sentinel v programu Copernicus nám umožňují poskytovat službu spočívající ve sledování vlhkosti půdy.“

SMOS in orbit
SMOS in orbit

Manažer mise SMOS v ESA Klaus Scipal říká: „Je úžasné, že SMOS je ve velmi dobré kondici i po 10 letech fungování a nadále poskytuje vysoce kvalitní data, která jsou ku prospěchu zemědělcům a mnoha dalším. 96 % dat poskytne SMOS do tří hodin od jejich zjištění, takže společnosti jako VanderSat mohou své poznatky okamžitě zpřístupňovat zemědělskému sektoru.“

Družice SMOS byla vypuštěna v roce 2009 a jedná se o jednu z misí Earth Explorer pro dálkový průzkum Země, jež představují vědecký a výzkumný prvek programu Živá planeta. Na palubě sondy SMOS se nachází novinka v podobě interferometrického radiometru, který vytváří snímky „jasové teploty“. Na jejich základě se pak každé tři dny aktualizují mapy půdní vláhy, které dosahují přesnosti 4 % s prostorovým rozlišením zhruba 50 km, což lze přirovnat k detekci čajové lžičky vody smíchané s hrstí zeminy.

Related Links