Družice Galileo na oběžné dráze
Agency

Systém Galileo se rozšířil o dvě další družice

08/06/2017 297 views 5 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Další dvě družice se formálně staly součástí evropského systému Galileo, který zajišťuje navigaci, časové služby a navigační signál, stejně jako zachytává signály nouzového volání na celé planetě.

Jde o patnáctou a šestnáctou družici, které se přidaly ke konstelaci. Tato dvojice přitom představuje polovinu ze čtyř satelitů, které byly vypuštěné na palubě rakety Ariane 5 dne 17. listopadu 2016. Zároveň jde o první družice zařazené do práce od spuštění služby GIS (Galileo Initial Services) dne 15. prosince 2016.

Narůstající počet uživatelů systému Galileo na celém světě tak získává okamžitý přínos z vyšší dostupnosti služby a zlepšení přesnosti, které se zapojením těchto dvou družic do operačního provozu přijdou.

V případě družic Galileo není důležitý jen úspěšný start a manévry mající za cíl dopravit je na finální oběžnou dráhu, ale následuje též důkladné testování, než jsou jednotlivé satelity zařazeny do operačního provozu v rámci celé konstelace.

Start Ariane 5 s kvartetem družic Galileo
Start Ariane 5 s kvartetem družic Galileo

Navigační signály i zařízení systému SAR (Search And Rescue) je v rámci zkoušek opakovaně zapínáno, kontrolováno a výkon různých signálů služby Galileo je metodicky vyhodnocován ve vztahu ke zbytku globálního systému.

Na dlouhé testování dohlížela dvě řídicí střediska. Jednak druhé středisko GCC (Galileo Control Centre) v německém Oberpfaffenhofenu, které kontrolovalo technický stav vlastních družic. A jednak středisko ESA v belgickém Redu, které se zaměřuje na vysílaný signál a je vybavené odpovídajícími specializovanými anténami.

V rámci testů byla měřena přesnost a stabilita atomových hodin na družicích. Základem satelitní navigace je totiž přesnost na miliardtinu sekundy. Dále je pak důležitá kvalita navigačního signálu.

Průzkum s družicovou navigací
Průzkum s družicovou navigací

V rámci celé kampaně byla střediska v Oberpfaffenhofenu a Redu propojena, takže týmy mohly porovnávat signály z družic Galileo s telemetrií o jejich aktuálním stavu v reálném čase.

Aby byly testy ještě komplikovanější, tak družice byly z každého místa viditelné denně po dobu jen tří až devíti hodin.

Anténa pro systém Galileo v Redu
Anténa pro systém Galileo v Redu

Po úspěšném dokončení testů ovšem už nyní obě družice vysílají platné navigační signály a jsou připravené přijímat nouzová volání v rámci systému COSPAS/SARSAT – a následně je předávat místně zodpovědným autoritám.

Poté, co se nyní dvě družice ze startu Ariane 5 zapojily do operačního provozu, probíhají podobné zkoušky i s druhým párem, který společně s nimi startoval do vesmíru.

Related Links