ESA title
Příprava na vibrační testy.
Agency

Telekomunikační družice s „nahou“ parabolickou anténou

13/04/2012 221 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Dva parabolické reflektory pro telekomunikační družici Hispasat AG1, která vzniká ve spolupráci s ESA, absolvovaly kritické akustické a vibrační testy ve středisku ESA. Jeden z nich má přitom zcela unikátní vlastnost, která je na evropském komerčním satelitu použita úplně poprvé.

Reflektor má průměr 1,8 metru, přičemž není v obvyklé bílé barvě. Bílý nátěr sice chrání reflektor antény před teplotními extrémy ve vesmíru, ale zároveň narušuje rádiové frekvence. V daném případě je ale použitý čistý uhlíkový materiál, který se vyznačuje jen absolutně minimálním „rozladěním“ frekvencí.

Během testů ve středisku ESA ESTEC v Nizozemsku byl tento reflektor jménem Europe stejně jako jeho kolega Iberia o průměru 1,2 metru (oba vyrobené firmou EADS-CASA Espacio) vystaveny působení zvukových vln o síle 145 decibelů – což je hluk tryskového motoru – a vibracím podobným, jaké čekají při startu družici posílanou na geostacionární oběžnou dráhu (ve výšce zhruba 36 tisíc kilometrů nad rovníkem).

Akustická komora.
Akustická komora.

Reflektor Iberia bude poskytovat telekomunikační služby v pásmu Ka pro Španělsko včetně Kanárských ostrovů a pro Portugalsko. Parabola je tvarovaná přesně tak, aby koncentrovala signál do těchto oblastí.

Reflektor Europe bude poskytovat telekomunikační služby v pásmu Ku nejen pro Španělsko, Kanárské ostrovy a Portugalsko, ale také pro celou západní Evropu.

Vibrační testy.
Vibrační testy.

Antény nyní budou pokračovat ve zkouškách s testováním rádiových frekvencí v závodech společnosti EADS–CASA ve Španělsku. Prověrky jsou plánované do konce roku, přičemž během nich bude studována i odolnost čistého uhlíku vůči působení extrémních teplot.

Družice Hispasat-AG1 pak bude vypuštěna v roce 2014 jakožto první, která bude využívat novou platformu Small GEO. Ta je vyvíjena skrze partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnership) ve spolupráci ESA, španělské organizace Hispasat a německé OHB.

Přesnost je důležitá.
Přesnost je důležitá.

Projekt „Small GEO“ je součástí nové generace modulárních a flexibilních telekomunikačních platforem.

ESA zaměřuje svoji podporu na výzkumné a vývojové aktivity skrze program ARTES (Advanced Research In Telecommunications Systems). Průmysloví partneři přitom financují podstatnou část vývojových nákladů.

Akustické testy.
Akustické testy.

Organizace Hispasat zapojí satelit Hispasat-AG1 do své existující flotily komunikačních družic na geostacionární oběžné dráze. Firma OHB pak bude zodpovědná za montáž družice, její testování na oběžné dráze a úvodní operace.

Pro další informace navštivte odkazy uvedené v pravém sloupci.

Related Links