První snímek pořízený družicí ERS-1 (1991)
Agency

Uchovávání historických dat v ESA

05/04/2019 125 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Proč je archivování a udržování historických družicových dat tak nesmírně důležité? A jak může být dědictví ze starých družic přínosné při srovnání s nejnovějšími objevy?

Družice vytvářejí ohromná kvanta dat. Zatímco tato data jsou zpracovávána a využívána vědci a analytiky k lepšímu chápání a monitorování Země, stejně tak pečlivě jsou archivována datovými středisky dálkového průzkumu Země.

V uplynulých třiceti letech ESA poskytovala data, technické informace a analytické nástroje. Například prostřednictvím programu HDP (Heritage Data Programme) zajišťuje digitální ochranu archivovaných družicových dat, stejně jako přístup k nim pro vědce, politiky a komerční společnosti.

Tyto dlouhodobé datové sady mají velký význam a jsou nezbytné ke stanovení změn klimatu naší planety, takže je kritické, aby družicová data a další vědecké údaje o Zemi byly zachovány pro budoucí generace. Tedy aby byly i po uplynutí mnoha let stále přístupné a použitelné. Čím jsou totiž data starší, tím složitěji se s nimi pracuje a chrání se. Ovšem zároveň mají tím vyšší hodnotu, a to zvláště pro dlouhodobé statistiky.

Místa rozsáhlých požárů v letech 1996 až 2010
Místa rozsáhlých požárů v letech 1996 až 2010

Potřeba dlouhodobého zachování dat ve spojitosti s dálkovým průzkumem Země byla poprvé zdůrazněna v roce 2008 na ministerské konferenci ESA. Následně byl v roce 2012 řešený okruh rozšířený na další kosmická data ESA, a to skrze program LTDP (Long Term Data Preservation).

V roce 2016 byl přejmenovaný program HDP (Heritage Data Programme) prodloužený.

Data z minulých a současných vědeckých misí ESA – počínaje astronomickými přes planetární až po heliofyzikální – jsou archivována ve středisku ESA SDC (Science Data Centre). Datové středisko poskytuje inovativní služby a nástroje pro vědce, kteří tak mohou přistupovat k datům a pracovat s nimi. Tím dochází k maximálnímu vědeckému využití misí a efektivnímu dlouhodobému uložení dat, software a znalostí, a to za použití moderních technologií. Stejně tak hostuje data z vědeckých experimentů realizovaných na výzkumných platformách pilotovaného a robotického průzkumu, jako jsou sondážní rakety, pozemní zařízení a kosmické objekty včetně Mezinárodní kosmické stanice. Také k nim patří průzkumné mise třídy ExoMars nebo budoucí lunární výpravy.

Manažer programu HDP a historických misí dálkového průzkumu Země v ESA Mirko Albani komentuje: „ESA tvrdě pracuje na otevření nových možností v digitálním zachovávání a na sladění historických dat s novými, čímž vzniknou dlouhodobé řady srovnatelných dat. Je nanejvýš důležité data zachovat a otevřít je pro naši současnou i budoucí generace.“

K archivu jsou připojovány terabajty dat denně, což umožní budoucím vědcům a analytikům pohlédnout do historie Země – a následně i pohlédnout do její budoucnosti.

Play
$video.data_map.short_description.content
Zachovávání dat pro naši budoucnost
Access the video