ESA title
Zástupci ESA, Ministerstva dopravy a vzdělávací kanceláře ESERO Czech Republic
Agency

V České republice byla oficiálně otevřena vzdělávací kancelář ESERO

03/06/2015 1561 views 6 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Po nedávném otevření kanceláří ESERO (European Space Education Resource Office) v Rumunsku a Polsku byla další z nich založena také v České republice. Česká kancelář ESERO, sídlící v Praze, bude využívat kosmických témat k podpoře výuky a vzdělávání vědy i techniky na půdě českých základních a středních škol.

K oficiálnímu zahájení činnosti došlo 1. června 2015 v prostorách Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Události byl přítomen Karel Dobeš, vedoucí delegace České republiky do Rady ESA, a Kai-Uwe Schrogl, vedoucí vztahů ESA s členskými zeměmi.

Vesmír je o vytváření a šíření pokročilých vědeckých znalostí, o vývoji špičkových systémů a služeb – mezi ně patří například telekomunikace, důležitá součást našich dnešních životů. ESA řeší otázky pozorování Země, průzkumu dalších planet i širšího vesmíru, stejně tak zajišťuje i technologické kroky potřebné k jejich dosažení. Díky tomu umožňuje rozšiřovat naše znalosti a stává se hnací silou pokroku.

Z pohledu učitele má vesmír vše, co si jen lze přát. Může být použit jako neskutečně široký kontext pro probuzení zájmu a zvídavosti studentů, může je nasměrovat k přírodním vědám, umožňuje jim získat vědeckou metodiku nebo jim dovoluje vývoj kritického myšlení, které se bude v životě hodit.

ESERO se v České republice zaměří na inspiraci učitelů. Národní vzdělávací kancelář ESERO jim poskytne školení takového charakteru, že se jejich hodiny předmětů z kategorie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, tedy vědy, technologie, techniky a matematiky) stanou efektivnějšími a inspirativnějšími. Učitelé zároveň získají přístup k informacím a výukovým materiálům, stejně jako ke školením a workshopům pro další profesní rozvoj. Aktivity se mohou opřít o bohaté zdroje materiálů, které má ESA k dispozici.

Slavnostní otevření na půdě Univerzity Karlovy
Slavnostní otevření na půdě Univerzity Karlovy

Kancelář se bude podílet na koordinaci a rozšiřování aktivit, při nichž je možné aktivně přiložit ruku k dílu: jde třeba o program CanSat nebo iniciativy ESA robotics. Tyto aktivity představují jedinečnou možnost jak podpořit a vést studenty skrze možnost něco „reálně udělat“.

ESERO Czech Republic stejně tak umožní studentům setkat se s odborníky působícími v českém kosmickém sektoru a odborníky z řad akademické obce, což umožní překonat mezeru mezi teorií ve škole a reálnými kosmickými profesemi. Skutečné příběhy pak zároveň inspirují studenty k volbě vědeckých a technických povolání. Kancelář ESERO bude též zdůrazňovat význam kosmických aktivit pro moderní společnost.

„ESERO je výjimečný vzdělávací projekt. Skrze ESERO spolupracuje ESA s národními vzdělávacími institucemi, aby naplnila jedno ze svých poslání, kterým je využívání vesmíru pro zvyšování gramotnosti studentů v oblasti vědy a techniky a kterým je podpora studia i zaměstnání v oblasti STEM. Úspěšnost projektu ESERO roste rok od roku a jsme proto velmi potěšeni, že můžeme otevřít novou kancelář i v České republice,“ uvedl vedoucí oddělení ESA pro vztahy s členskými státy Kai-Uwe Schrogl.

„Prostřednictvím těchto národních partnerství bude kancelář ESERO schopná reagovat na specifické potřeby každé země na poli základního a středního školství,“ pokračuje Kai-Uwe Schrogl. „A to je klíč k úspěchu.“

Akce se zúčastnili i studenti a učitelé
Akce se zúčastnili i studenti a učitelé

Založení kanceláře ESERO v České republice je zmíněno v Národním kosmickém plánu 2014-2019 (National Space Plan, NSP), který vláda ČR schválila 27. října 2014. Hlavním cílem NSP je růst mezinárodní konkurenceschopnosti a inovativní i technické úrovně České republiky.

„Je jasné, že investovat do nové generace vědců a inženýrů a do zájmu mladší generace o národní i mezinárodní kosmické aktivity je velmi důležité,“ uvádí Karel Dobeš, vedoucí delegace České republiky do Rady ESA.

„A proto podporujeme aktivity projektu ESERO. Doufáme, že nadchneme studenty pro vědu a techniku a nasměrujeme je k budoucí kariéře na tomto poli. Konkurenceschopný národní kosmický sektor totiž nemůže existovat bez odpovídajícího počtu mladých a vysoce motivovaných absolventů,“ pokračuje Karel Dobeš.

Česká republika se může pochlubit silnou tradicí na poli kosmických aktivit. Vladimír Remek z Československa se například stal prvním evropským kosmonautem, který se vydal do vesmíru. Stalo se tak v roce 1978.

Co je to ESERO?

Proslov Gianfranca Vicentina, vedoucího sekce automatizace a robotiky v ESA
Proslov Gianfranca Vicentina, vedoucího sekce automatizace a robotiky v ESA

ESERO je největší vzdělávací projekt ESA, který podporuje formální vzdělávání věd z kategorie (STEM) na evropských základních a středních školách. Nabízí vzdělávací aktivity speciálně zaměřené na národní podmínky a zohledňující priority členských států ESA. Kanceláře ESERO hrají důležitou roli při podpoře vzdělávání na poli vědy a techniky, při inspirování budoucích generací podporou na STEM orientovaných studií a zaměstnání – s důrazem na kosmický sektor.

Kromě České republiky má ESERO své kanceláře v Belgii, Irsku, Nizozemsku, nordických zemích (Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko), Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Velké Británii.

Related Links