Play
$video.data_map.short_description.content
Agency

Věda se potkala s družicí Sentinel-3

06/12/2013 1275 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Na příští jaro se plánuje vypuštění první družice ze série Sentinel, přičemž vědci se už nyní těší na třetí misi z této série.

Hlavním cílem mise Sentinel-3 bude měření topografie mořské hladiny, teploty povrchu moří nebo zemského pokryvu a stejně tak sledování barvy povrchu moří a pevnin.

K dosažení tohoto úkolu ponese družice sadu pokročilých přístrojů, včetně přesného radarového výškoměru, infračerveného radiometru a širokopásmového radaru pro monitorování barvy moří a zemského pokryvu.

Tyto informace budou používané k podpoře služeb GMES/Copernicus spojených s námořním prostředím, jako je předpovídání oceánských proudů, monitorování znečistění oceánů a data o výšce mořských vln pro bezpečnost lodní dopravy. Data budou také používána pro pozemní služby systému GMES/Copernicus jako je registrace požárů nebo mapování zemského pokryvu.

Data z družice Sentinel-3 budou zásadní pro pochopení naší planety stejně jako interakce mezi povrchem oceánů/země a atmosférou. Tím zásadně zvýšíme naše znalosti o vývoji zemského klimatu.

Monitorování barvy oceánů
Monitorování barvy oceánů

Ve středisku ESA pozorování Země v italském Frascati se nyní uskutečnil workshop ověřovací skupiny mise Sentinel-3.

Skupina má za cíl ověřit kvalitu dat z družice Sentinel-3 jakmile se tato dostane na oběžnou dráhu. Jejich přesnost totiž bude klíčová pro služby systému GMES/Copernicus a možnosti jeho využití vědeckou komunitou.

Ověřovacích aktivit se nyní účastní přes 100 hlavních řešitelů a dalších zhruba 400 spoluřešitelů z Evropy i celého světa.

V roce 2009 byla provedena ověřovací kampaň za pomoci leteckých přístrojů nad jižní Evropou. V rámci projektu vědci na zemi i na moři prováděli měření s pomocí velmi přesných přístrojů a mezitím letouny nesoucí citlivé multispektrální přístroje stejně jako družice získávaly souběžně data z vesmíru.

Workshopu se zúčastnilo 150 účastníků, kteří vyjádřili vysoký zájem vědecké a uživatelské komunity v oblasti ověřování, sledování teploty moří a země, barvy moří, monitorování vegetace a oceánografii. Rozsah plánovaných aktivit během verifikační a ověřovací kampaně družice Sentinel-3 je technicky rozsáhlý se silným mezinárodním prvkem.

Bóje pro sledování oceánu
Bóje pro sledování oceánu

Čtyřdenní událost se konala v partnerství s organizací Eumetsat, která bude družice provozovat a vytvářet z jejich dat produkty pro námořní dopravu.

Zatímco workshop byl významným krokem při stanovování programu mise, tým se nyní zaměří na výzvy týkající se zajištění dlouhodobých referenčních měření. Ta jsou nutná pro následné ověření všech dat z družice Sentinel během operačního provozu.

ESA vyvíjí mise Sentinel, aby uspokojila evropské potřeby v rámci programu GMES/Copernicus.

Data z misí Sentinel budou k dispozici pro služby GMES/Copernicus a napříč celou vědeckou komunitou. Nedávno vstoupil v platnost Evropský delegační zákon o datech z programu GMES/Copernicus, který garantuje volný a otevřený přístup k datům o životním prostředí z celého programu GMES/Copernicus – včetně misí Sentinel.

Related Links