Pohoří Thaumasia
Agency

Zachovalá místa dávného vulkanického pnutí na Marsu

10/08/2017 103 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Starobylé horské pásmo na Marsu zachovává otisky komplexní sopečné a tektonické minulosti v podobě známek interakce vody a ledu.

Pohoří Thaumasia v kontextu
Pohoří Thaumasia v kontextu

Snímky, které letos 9. dubna pořídila svou kamerou s vysokým rozlišením sonda ESA Mars Express, zachycují pohoří Thaumasia a oblast Coracis Fossae, které jsou na jihu ohraničené rozsáhlou sopečnou planinou Solis Planum.

Oblast se nachází jižně od rozsáhlého údolního systému Valles Marineris a vyvýšených sopek Tharsis. Je přitom pevně spjatá s tektonickým pnutím, které hrálo důležitou roli při jejím formování před 3,5 miliardami let.

Když se v průběhu první miliardy let vypoukly magmatem naplněné vyvýšeniny Tharsis, okolní kůra se protáhla, roztrhala a nakonec zhroutila do žlabů. Zatímco Valles Marineris je jedním z nejextrémnějších příkladů, efekty jsou patrné i ve vzdálenosti tisíců kilometrů. Jde například o oblast Coracis Fossae viděnou na dalším snímku, kde jsou na levé straně viditelné téměř paralelní severojižní zlomy.

Topografie pohoří Thaumasia
Topografie pohoří Thaumasia

Tektonické struktury jako je tato mohou kontrolovat pod povrchem pohyb magmatu, tepla a vody. To vede k hydrotermální aktivitě a vzniku minerálů.

Perspektivní pohled na jeden z kráterů v oblasti Thaumasia
Perspektivní pohled na jeden z kráterů v oblasti Thaumasia

Světlené barvy odkazují na usazeniny, které mohou být tvořeny jílovitými minerály vytvořenými za přítomnosti vody. Vidět jsou v pravé části snímku a na okraji velkého kráteru. Podobné zásoby lze identifikovat také v blízkém kráteru Lampland.

Patrné jsou také důkazy formování údolí erozí podzemní vody a povrchovými odtoky, k nimž docházelo ve zhruba stejné době, kdy aktivní tektonika utvářela podobu krajiny. Vodní eroze vedla k tomu, že žlaby byly částečně zahlazeny a silně upraveny.

Oblast byla později modifikována ledovci, cože je patrné z jakoby tekoucích vzorů na rovných dnech velkých kráterů.

Coby zástupce starobylých vysočin na Marsu představuje tato oblast bohatou studnici informací o geologické historii planety.

Pohoří Thaumasia v trojrozměrném pohledu
Pohoří Thaumasia v trojrozměrném pohledu

Related Links