Agency

Země z vesmíru: Kazašské bohatství

24/05/2013 1738 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Snímek pořízený družicí Kompsat-2 byl získaný nad jihozápadní Mangistauskou oblastí v Kazachstánu, která se nachází východně od Kaspického moře.

V horní části fotografie jsou vidět vodní plochy a mokřady, které erodují oblasti v horní a pravé části. Většině snímku dominují roviny porostlé nízkou vegetací.

Světlá síť cest ve spodní části snímku představuje ropné pole Karakuduk. Počátkem sedmdesátých let zde sovětští geologové objevili bohatá naleziště ropy, přičemž s těžbou se začalo o dvacet let později.

Bílé čtverečky v „síti“ ukazují umístění jednotlivých vrtů. Stejně tak jsou na snímku viditelné budovy a další stavby spojené s těžbou ropy.

Kazachstán – a zvláště Mangistauská oblast – má velké zásoby fosilních paliv a značné přírodní zásoby dalších nerostů a kovů. Díky tomu je Mangistauská oblast často nazývána „ostrovem pokladů Kazachstánu“.

Družice dálkového průzkumu Země a zvláště ty, které jsou schopné pořizovat snímky ve vysokém rozlišení v různých spektrálních oblastech, jsou velmi důležitým nástrojem pro monitorování přírodních zdrojů jako třeba nerostů. Stejně tak přinášejí cenné informace pro ropný a plynárenský průmysl. Družice mohou identifikovat různé minerály a odhalovat rozsáhlé geologické struktury, které jsou spojené se zásobami nerostů a které je obtížné objevovat s pomocí pozorování ze Země.

Snímek byl získaný 24. listopadu 2012 družicí Kompsat-2, kterou provozuje jihokorejská agentura KARI (Korea Aerospace Research Institute).

Related Links