Testovací stav ve Westcottu
Agency

Zkušební stav pro revoluční motor podporovaný ESA

04/05/2017 236 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Počátkem května začaly práce na stavbě nejnovějšího testovacího zařízení ve Velké Británii pro raketové motory. To je určeno ke zkušebním zážehům jádra motoru SABRE, který je podporovaný ESA. První testy mají proběhnout během tří let.

Motor SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine) je unikátní konstrukce, která během úvodní fáze letu na oběžnou dráhu využívá atmosférický vzduch. Díky tomu eliminuje potřebu nést obří zásoby kapalného kyslíku pro tuto fázi letu. Motor se pak v pozdější fázi letu před dosažením oběžné dráhy přepne na využití vnitřních zásob pohonných látek.

Podobné motory mají potenciál přinést revoluci do kosmických startů, protože jimi poháněné stroje budou startovat a přistávat jako běžná letadla.

Využívat vzduch by přitom motor měl být schopen až do rychlosti 5 Mach. Je tak možné, že své uplatnění najde i v hypersonické letecké dopravě.

Franco Ongaro
Franco Ongaro

Britská společnost Reaction Engines Ltd. pracuje na tomto typu motoru už mnoho let, přičemž ESA hraje důležitou roli v řízení jeho technických aspektů od roku 2008.

Nyní byly provedeny první práce na testovacím stavu ve Westcott Venture Park, což je historické místo už více než sedm desetiletí spojené s raketovým výzkumem. Zde byly testovány například motory pro rakety Blue Streak a Black Arrow.

„Zahájení prací na novém testovacím zařízení představuje historický okamžik pro evropský letecko-kosmický průmysl a také pro britský výzkum a vývoj v oblasti raketového pohonu,“ komentuje ředitel ESA pro technologii, techniku a kvalitu Franco Ongaro.

„Zařízení umožní pozemní testování pracovního cyklu nového motoru. To otevře cestu k prvním testovacím letům – a k nové éře.“

Motor využívající atmosférický vzduch
Motor využívající atmosférický vzduch

„ESA je hrdá na toto partnerství s průmyslem a UKSA (UK Space Agency), do něhož vkládáme naše technické znalosti. Ty umožnily dovést vývoj do tohoto stádia. A jak doufáme, v budoucnu dovolí přechod až k úspěšným letovým zkouškám.“

ESA do programu SABRE investovala 10 mil. euro, zatímco UKSA dalších 50 mil. liber.

ESA v roce 2010 provedla nezávislou revizi životaschopnosti technologie, čímž otevřela dveře k britské vládní investici. Firma Reaction Engines Ltd. následně získala i soukromou investici od BAE Systems, která se zaměřila na urychlení vývoje.

Proud vzduchu v motoru
Proud vzduchu v motoru

Aby motor mohl využívat extrémně rychle vstupující proud vzduchu jako okysličovadlo, musí jej v řádu jedné setiny sekundy ochladit z teploty 1000 stupňů Celsia na mínus 150 stupňů Celsia. Přitom je třeba eliminovat nežádoucí jevy, jako je například tvorba ledu.

V roce 2012 ESA dohlížela na testy prototypu „předchladiče“, po nichž následoval výzkum a vývoj dalších dílčích komponent od raketových trysek, návrhu vstupního otvoru nebo chlazení spalovací komory.

Related Links