Alverdens polarforskere var i sidste uge samlet i Oslo.
Agency

Arktisk is på vej mod nyt minimum

16/06/2010 236 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Lige nu er det arktiske isdække mindre end på samme tidspunkt i 2007, hvor rekorden for laveste isdække i nyere historisk tid blev sat i september måned.

Mens der både i 2008 og 2009 blev noteret en svag opbremsning i den ellers accelererende afsmeltning af isen i Arktis, ser det nu ud til, at rekorden for mindst isdække, som blev sat i 2007, bliver slået. Lige nu dækker isen nemlig et mindre område af de arktiske have, end den gjorde i juni 2007.

Oplysningen kom frem, da 2.400 polarforskere – det største antal til en konference om polarforskning nogensinde – var samlet i sidste uge i Oslo. Anledningen var opfølgningen på det internationale polarår (IPY) i 2007-2008.

Isdækket i de arktiske havområder følger en naturlig cyklus, hvor isen breder sig over et større område i løbet af vinteren og skrumper om sommeren. Men siden målinger fra satellit blev indledt i 1978, er der samlet set blev mindre is hvert år – og i et accelererende tempo. I løbet af de sidste 30 år er isens omfang i slutningen af sommeren mindsket fra omkring 8 millioner kvadratkilometer i begyndelsen af 1980'erne til et historisk minimum på mindre end 4,24 millioner kvadratkilometer i 2007.

I 2008 og 2009 var isdækket noget større målt i kvadratkilometer. Denne tilsyneladende forøgelse af isdækket i forhold til 2007 var dog misvisende, idet tykkelsen af isen på havet var mindsket.

Satellitter fra den europæiske rumfartsorganisation ESA har bidraget til indsamlingen af data i løbet af det internationale polarår. Blandt andet spillede miljøsatellitten Envisat en central rolle i at dokumentere det rekordlave isdække i 2007. Desuden har ESA nu fået et nyt værktøj, der kan hjælpe forskerne. Den nye satellit CryoSat-2 følger ændringerne i isdækkets tykkelse over hele kloden. Det vil skabe ny viden om, hvor hurtigt mængden af is ændrer sig globalt set – og hvorfor.

Related Links