ESA title
Agency

Arktisk is udtyndes med rekordfart

05/11/2008 254 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Tykkelsen af isen på havet i store områder af Arktis var sidste vinter formindsket med 19 procent sammenlignet med gennemsnittet for de foregående fem vintre. Det viser data fra ESA's miljøsatellit Envisat.

Forskere fra centret for polar-observation ved University College of London (UCL) brugte data fra satellitens radar-højdemåler til at måle tykkelsen af isen ved Arktis fra 2002 til 2008. Her fandt de ud af, at svindet stort set havde været uforandret indtil det rekordstore svind i sommeren 2007. Dette år bød på usædvanligt varmt vejr over Arktis, hvilket ifølge mange forskere gav sig udslag i sommerens store svind af is. I år har sommeren dog kun nået det næstlaveste omfang af svind af isen.

Dr. Katharine Giles fra UCL, som ledte forskningen fortæller: ”Denne sommers lille udbredelse af isen ser ikke ud af at være kommet af varmt vejr, så spørgsmålet er, om årsagen skal findes i sidste vinters udtynding af isen?”

Forskningen, der rapporteres i Geophysical Research Letters, viser, at istykkelsen i gennemsnit faldt med 26 cm (svarende til 10 procent) sidste vinter over hele Arktis, sammenlignet med de tidligere fem år vintre. Isens tykkelse i det vestlige Arktis svandt dog med omkring 49 cm.

Ifølge Giles kan udtyndingen af isen i Arktis skyldes mange faktorer som varme temperaturer, strømme og vinde. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan istykkelsen ændrer sig. Hun fortæller:

”Da de arktiske isblokke hele tiden bevæger sig, kan traditionelle metoder kun give spredte og midlertidige målinger af isens tykkelse. Det er svært at vide, om ændringerne er lokale eller over hele Arktis. Satellitter er den eneste mulighed for at finde udviklinger og dække et bredt område hele tiden. Med radar-højdemålinger har Envisat suppleret med en tredje dimension af billederne. Det har allerede vist et dramatisk fald af is i det arktiske område”.

Holdet bag forskningen, der blandt andet bestod af f Dr. Seymour Laxon og Andy Ridout, var de første, der målte tykkelsen af isen i den arktiske vinter fra oktober til marts over mere end halvdelen af området.

Laxon fortæller:”Vi fortsætter med at bruge Envisat til at overvåge istykkelsen denne vinter for at se, om svindet fortsætter. Til næste år har vi desuden ESA'a CryoSat-2 mission med, hvilket giver en større opløsning i billederne, og vi kan dække hele området.”

Faldet i tykkelsen af den arktiske is.
Faldet i tykkelsen af den arktiske is.

Related Links