Algeopblomstring (det marineblå område) ud for Canadas østkyst 10. august 2002. Fanget af Envisat.
Agency

Bedre styr på algeopblomstringer

14/11/2002 260 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESAs miljøsatellit giver forskerne et nyt værktøj i bestræbelserne på at forstå havenes biologi

Et instrument ombord på ESAs miljøsatellit Envisat, som blev opsendt i starten af 2002, har nu vist sig særdeles velegnet til at finde opblomstringer af alger i havet.

Meget små alger (fytoplankton) er første led i alle havets fødekæder. Dermed er opblomstringer af dem af stor betydning for havets økosystemer.

Algeopblomstringer skyldes et mix af faktorer. En af dem er menneskeskabt tilførsel af næringsstoffer. Lokalt kan opblomstringerne føre til iltsvind, når algerne dør, rådner og bruger af havvandets ilt.

Instrumentet MERIS (Medium Resolution Imaging Spectronometer) ombord på Envisat har vist sig at være i stand til at registrere det svage rødlige skær, som udsendes af det såkaldte klorofyl i algerne. Koncentrationer af alger på blot 0,01 mikrogram per liter havvand vil kunne registreres af instrumentet.

De foreløbige resultater giver håb om, at MERIS også vil kunne bruges til at skelne mellem forskellige typer af alger. Kort sagt har forskerne fået et helt nyt instrument til rådighed i bestræbelserne på at forstå havenes biologi.

Skabelsen af Envisat har i øvrigt involveret en lang række danske virksomheder og forskere.

Related Links