ESA title
I 2012 flyttede DTU Space ind I et nyt hus på DTUs Lyngby Campus
Agency

DTU Space – Danmarks nationale ruminstitut

3407 views 18 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

DTU Space er Danmarks forsknings-, udviklings- og kompetence-center indenfor rumområdet. Kernen i DTU Spaces aktiviteter er forskning i udvikling af systemer, metoder og instrumenter til satellitter, og fly og jordobservatorier samt anvendelse af disse til at studere fysiske forhold og processer på Jorden og i rummet.

DTU Space søger at udnytte dansk højteknologisk erhvervspotentiale og skabe nye muligheder inden for den industrielle erhvervsmæssige udnyttelse af rummet, bl.a. ved at styrke danske virksomheders udbytte af medlemskabet af European Space Agency (ESA) gennem samarbejde med danske forskningsinstitutioner og dansk industri. 

DTU Space har udviklet stjernekompasser, der nu bruges verden over
DTU Space har udviklet stjernekompasser, der nu bruges verden over

Instituttets mål er er være internationalt førende på adskillige felter og have en rækkehåndfuld faglige fyrtårne, der kan profilere instituttet internationalt. At dette er tilfældet, dokumenteres af den internationale forskningsevaluering af instituttet i 2012, der rangerer DTU Space i  international topklasse inden for følgende forskningsområder: Jordens tyngde- og magnetfelt, måling af havniveau og oceanernes dynamik, detektorer og teleskoper til måling af hård røntgenstråling, instrumentering i forbindelse med rumnavigation, den kosmiske strålings indflydelse på klimaet, elektriske udladninger i den øvre atmosfære, geofysisk og matematisk modellering samt radar- og radiometermålinger af Jordens overflade.

DTU Space fremstiller og leverer verdens mest nøjagtige magnetometre
DTU Space fremstiller og leverer verdens mest nøjagtige magnetometre

Instituttet er karakteriseret ved et tæt samspil imellem teknologisk- og naturvidenskabelig forskning og har herigennem opnået en usædvanlig international gennemslagskraft med sin forskning i hele videns-værdikæden fra naturvidenskabelig og teknologisk grundforskning over modeludvikling og måleteknologi til koncept og industristandardudvikling. 

DTU Space forsker i kompakte objekter,  primært baseret på data fra DTUs instrumenter på INTEGRAL
DTU Space forsker i kompakte objekter, primært baseret på data fra DTUs instrumenter på INTEGRAL

Kombinationen af de teknisk-videnskabelige og naturvidenskabelige kompetencer muliggør, at instituttet inden for udvalgte områder er i stand til at udvikle og levere unikke ”end-to-end” løsninger, dvs. at instituttet både kan udvikle de nødvendige instrumenter og metoder samt udnyttebehandle de indhentede data. Denne succes er baseret på instituttets store faglige spændvidde, kombineret med en række internationale spidskompetencer.

DTU Space forsker i gigantiske elektriske udladninger mellem tordenvejr og ionosfæren
DTU Space forsker i gigantiske elektriske udladninger mellem tordenvejr og ionosfæren

DTU Spaces otte faglige afdelinger er alle baseret på kernekompetencer, som bygger på mange års indsats: Et typisk satellitprojekt er mere end 10 år undervejs. Udbyttet af den langsigtede investering er et succesfuldt projekt, som giver indsigt og data til mange års forskning,  der er med til at profilere DTU som et internationalt eliteuniversitet. 

DTU Space er i gang med at høste frugterne af længere tids indsats i flere større satellitprojekter: Instituttet har det videnskabelige lederskab af to store ESA missioner og er instrument-PI eller Co-PI på en række andre internationale rummissioner, der gennemføres i samarbejde med ESA eller NASA.