ESA title
Swarm, et kommende ESA-projekt bestående af tre satellitter, der skal kortlægge Jordens magnetfelt, er et dansk forslag.
Agency

Dansk rumfart samler kræfterne

16/06/2005 599 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Et nyt forum, Dansk Rumkonsortium, skal blandt andet styrke danske forskere og virksomheders muligheder for at samarbejde med ESA

11 offentlige forskningscentre og institutioner samt Dansk Industri opretter nu et forum, der skal rådgive videnskabsministeren om dansk rumpolitik samt gøre dansk rumforskning og industri til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner i internationale sammenhænge.

Konsortiet får seks faglige udvalg. Emnerne for dem bliver: Astronomi. Solsystemets fysik. Jordobservation. Udnyttelse af den internationale rumstation ISS. Rumteknologi og industri. Globale systemer for satellitnavigation. Uddannelse og formidling.

”Dansk rumforskning og industri har markeret sig med deltagelse i en række internationale rumprojekter. Der er hård konkurrence om at komme med i disse projekter. Dermed er den positive internationale bedømmelse et kvalitetsstempel, som også bør resultere i lokal opbakning”, siger initiativtageren til konsortiet, Eigil Friis-Christensen, direktør for Danmarks Rumcenter.

De seks faglige udvalg skal melde tilbage til en overordnet styregruppe, som tegner Dansk Rumkonsortium over for omverdenen. Konsortiet har allerede skrevet en strategi for perioden 2005-2010 og vil arbejde for, at der vedtages en dansk rumpolitik efter samme linie. I strategien står der blandt andet:

”ESA og supplerende nationale programmer er en forudsætning for at fremme de industrielle aktiviteter inden for rumfart og for skabelsen af højteknologiske arbejdspladser. En tidligere vurdering har anslået, at den samlede omsætning er 8-10 gange større end de faktiske danske bidrag til ESA. Hertil kommer de spin-off effekter, som teknologiudviklingen fører med sig. Det betaler sig altså at investere i rumteknologi”.

Ud over Danmarks Rumcenter og Dansk Industri deltager disse institutioner i det nye konsortium: Geografisk Institut ved Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet, Ørsted-DTU, Center for Rumfart ved Aalborg Universitet, Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, Afdelingen for Vindenergi ved Forskningscenter Risø, Medicinsk Fysiologisk Institut ved Københavns Universitet, Forskningscenter Foulum under Danmarks JordbrugsForskning, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier ved Roskilde Universitet samt Danmarks Meteorologiske Institut.

Det ny forum bliver desuden åbent for danske virksomheder, som beskæftiger sig med rumfart.

Related Links