ESA title
Danmarks særlige bidrag til overvågningen af klimaet fortsætter.
Agency

Dansk støtte til ESA’s klimaovervågning fortsætter

10/11/2009 240 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Aftalen om udmøntning af den såkaldte globaliseringspulje sikrer, at der bliver givet ekstraordinære danske midler til de europæiske programmer for overvågning af Jorden i 2011 og 2012.

Danmark støtter ”satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning” ekstraordinært med 20 millioner kr. i 2011 og yderligere 20 millioner kr. i 2012. Det fremgår af aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling.

Pengene kommer oven i Danmarks obligatoriske bidrag til den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Som et resultat af sidste års forhandlinger om Finansloven opgraderede Danmark sine ESA-bidrag med henholdsvis 60 millioner kr. i 2009 og 75 millioner kr. i 2010 øremærket til ESA’s programmer for jordobservation og overvågning af klimaet.

Den nye aftale sikrer, at Danmark også yder ekstra bidrag til området i 2011 og 2012. Aftalen antyder samtidig, at der vil komme yderligere ekstra penge de to år, ud over de to gange 20 millioner kr., der netop er sat af: ”Partierne er enige om at afsætte yderligere midler ved forhandlingerne i de kommende år for at sikre, at Danmark kan fastholde den satsning, der blev igangsat på baggrund af 2008 aftalen.”

De forhøjede bidrag sikrer, at danske forskningsinstitutioner og virksomheder vil få en større andel af de europæiske opgaver på området.

Related Links

Related Links