ESA title
Et sjældent foto af "røde feer" og "blå stråler".
Agency

Dansk udviklede instrumenter skal følge kæmpe lyn

25/08/2010 602 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA har valgt den danske virksomhed Terma som hovedentreprenør på en pakke af instrumenter, der skal anbringes på den internationale rumstation ISS for at studere voldsomme elektriske udladninger i atmosfæren. DTU Space får en ledende videnskabelig rolle i projektet.

Vi er vant til at tænke på lyn som udladninger fra skyerne ned til jordoverfladen, men faktisk forekommer der langt kraftigere lyn fra skyerne opad mod rummet. Glimtene dækker enorme områder af den øvre atmosfære, og de er ofte farverige. Deraf navnene ”blue jets” (blå stråler), ”red sprites” (røde feer) og ”elves” (elver). Normalt er de skjulte for vores øjne af mørke tordenskyer, men de kan ses fra bjergtoppe og fra rummet. Glimtene er spektakulære naturfænomener. Men kan det tænkes, at de ændrer den kemiske sammensætning af atmosfæren, så ozonlaget og klimaet på Jorden bliver påvirket? Det er nøglespørgsmålet, som en ny pakke af instrumenter, der får plads ombord på den internationale rumstation (ISS), skal besvare.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA har valgt den danske virksomhed Terma A/S som totalentreprenør for pakken af instrumenter, som får navnet ASIM (The Atmosphere-Space Interactions Monitor). Terma har tidligere leveret software, stjernekameraer og andre instrumenter til en række europæiske rumprojekter. Det er imidlertid første gang, den danske virksomhed er totalentreprenør på rumudstyr til et program under ESA.

 

Ledende videnskabelig rolle

Skitse af den kommende instrumentpakke ASIM.
Skitse af den kommende instrumentpakke ASIM.

Også på den videnskabelige side er der dansk medvirken, idet DTU Space, Danmarks Tekniske Universitet, får en ledende rolle. DTU Space har været pioner i studierne af de dramatiske fænomener i atmosfæren, blandt andet ved hjælp af kameraer anbragt højt oppe i bjergene på Korsika samt i Pyrenæerne. Ofte er det lykkedes for kameraerne at fange et glimt, som er skudt op fra en tordensky i en lavere højde.

Det var DTU Space, der i sin tid foreslog ESA at bruge rumstationen som platform for at studere de gigantiske lyn. ISS har en fordelagtig bane omkring Jorden, når man ønsker at studere dette fænomen. Banen er lav (370-460 km) og roterer ”næsten” omkring ækvator med en inklination på bare 51,6 o Fra ISS vil man således altid have udsigt til de store tordenvejrsområder ved ækvator og dermed også en stor del af de gigantiske lyn, som opstår i disse områder.

Ud over at have en ledende rolle i den videnskabelige planlægning skal DTU Space levere et af instrumenterne i ASIM-pakken. Det drejer sig om et instrument, der skal måle røntgenstråling i forbindelse med kæmpelynene.

Ud over Danmark deltager Italien, Norge, Polen og Spanien i programmet.

ASIM skal monteres udvendigt på rumstationens forskningsmodul Columbus, som er et af de vigtigste europæiske bidrag til ISS. Terma A/S skal levere ASIM som en ca. én kubikmeter stor enhed til Japan, hvorfra ASIM skal opsendes med en japansk løfteraket. Transporten op til rumstationen og monteringen sker som et samarbejde mellem amerikanske NASA og den japanske rumfartsorganisation JAXA.

Terma skal have ASIM klar i 2014.

Related Links