ESA title
Andreas Mogensen
Agency

Danske Andreas smager på vægtløsheden

18/05/2010 328 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Sammen med de øvrige nye medlemmer af ESA’s astronautkorps har Andreas Mogensen gennemført en serie øvelser under såkaldt parabolflyvning, hvor der kortvarigt opstår vægtløs tilstand ombord på et fly.

Efter at have trænet i vandtanke i hovedkvarteret for den europæiske rumfartsorganisation ESA’s astronautkorps fik de seks nye medlemmer af korpset i sidste uge mulighed for at prøve ægte vægtløshed. Ombord på en ombygget Airbus A300 deltog danske Andreas Mogensen og hans fem kolleger i en serie såkaldte parabolflyvninger, hvor maskinen først stiger brat og derefter dykker. Under hvert dyk opstår der vægtløshed i op til 22 sekunder. Gennem flere gentagne dyk kom den samlede tid i vægtløs tilstand op på 12 minutter under en enkelt flyvning.

Under de første seks dyk skulle astronauterne blot flyde rundt i kabinen og opleve tilstanden af vægtløshed. Derefter skulle de gennemføre en serie træningsøvelser. Blandt andet fik de mulighed for at skubbe beholdere, der er tunge på jorden, let rundt mellem hinanden. De skulle også prøve forskellige øvelser, der indgår i en rumvandring.

”Det er let at sætte en bevægelse i gang i vægtløs tilstand, men det kræver en betydelig indsats at stoppe den igen,” forklarer astronauternes instruktør i rumvandringer, Hervé Stevenin, fra det europæiske astronautcenter EVA i Køln.

Ifølge instruktørholdet viste alle de seks nye astronauter, at de befandt sig i deres rette element.

”Ikke blot havde de det alle sammen fint hele tiden, de lærte også hurtigt at bevæge sig og opretholde kontrollen under de nye omstændigheder. Ud over at gennemføre træningsprogrammet havde de det sjovt og nød hvert sekund af vægtløsheden,” siger en anden instruktør, Stephane Ghiste.

Related Links