ESA title
Danmark - her set af ESA's miljøsatellit Envisat - øger engagementet i europæisk rumfart.
Agency

Danske penge til ESA’s overvågning af kloden

13/11/2008 291 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Som et resultat af forhandlingerne om Finansloven yder Danmark et særligt ekstra bidrag til ESA. Bevillingen styrker mulighederne for danske forskere og virksomheder til at de indgå i de europæiske programmer for overvågning af Jorden, herunder klimaovervågningen

Med 60 millioner kr. i 2009 og 75 millioner kr. i 2010 opgraderer Danmark sit bidrag til den europæiske rumfartsorganisation ESA. De ekstra bevillinger er et resultat af forhandlingerne om Finansloven for 2009. Pengene er øremærket til ESA’s programmer for jordobservation og overvågning af klimaet.

”Bevillingen er et klart løft for dansk rumfart”, siger direktør for DTU Space under Danmarks Tekniske Universitet, Eigil Friis-Christensen. Han er desuden leder af Dansk Rumkonsortium, som er et fælles talerør for danske institutioner og virksomheder med interesse for rumfart.

”Detaljerne i, hvordan pengene skal anvendes, vil først blive lagt fast i forbindelse med mødet i ESA Council senere på måneden. Men uanset hvilke programmer og projekter, der tilgodeses, står danske forskningsinstitutioner og virksomheder godt rustet til at medvirke”, siger Eigil Friis-Christensen.

Hvert tredje år mødes de ministre, som har ansvar for rumfart i ESA’s medlemslande. Mødet, ESA Council, er organisationens øverste besluttende myndighed. Her træffes de langsigtede beslutninger. Årets udgave afholdes i Haag, Holland.

De ekstra bevillinger for 2009 og 2010 kommer oven i Danmarks normale bidrag til ESA. Danmarks obligatoriske bidrag til organisationen er ca. 90 millioner kr. om året. Derudover havde Danmark i forvejen givet tilsagn om 103 millioner kr. årligt i de kommende tre år til de ESA-programmer, som det er frivilligt for medlemslandene at deltage i. Med de ny bevillinger stiger Danmarks samlede årlige bidrag fra ca. 193 millioner kr. til 238 millioner kr.

Related Links