ESA title
Korte rejser i rummet kan give mulighed for at opleve vægtløs tilstand.
Agency

ESA kan bidrage til turisme i rummet

26/05/2008 269 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Selvom den europæiske rumfartsorganisation ingen planer har om selv at blive aktør på det spirende marked for privat rumturisme, følger ESA udviklingen og kan måske bistå private udbydere med infrastruktur og ekspertise.

Offentlighedens interesse i at flyve kortvarigt ud i rummet er efterhånden stor. Sådanne flyvninger kunne give en realistisk mulighed for at opleve rummet, mærke vægtløsheden og se Jordens hældning udefra.

ESA ser på denne udvikling med interesse og udtrykker nu sin holdning til private rumturisme. Den 7. november sidste år blev ESA's studie af europæiske private fartøjer for kommerciel rumflyvning (Study of European privately-funded vehicles for commercial human space flight) præsenteret ved ESTEC, ESA's tekniske center i Holland. Studiet er blevet udført under ESA’s generelle forskningsprogram.

Som en udløber af studiet blev der dannet en intern arbejdsgruppe, hvis mål var at give en anbefaling. Udfaldet af dette arbejde blev godkendt af ESA's ledelse den 14. april.

Mange mener, at udviklingen af rumturismen kan komme til at ligne udviklingen i luftfart i det 20.århundrede. Luftfartøjer i rummet, der vil kunne bruges flere gange, vil gøre det billigere at flyve, efterhånden som teknologien og driften bliver udviklet mere og mere.

ESA anerkender den private sektors stræben efter både rumflyvninger og teknologisk udvikling og er indstillet på at vise denne anerkendelse ved at bidrage med de nødvendige vilkår til gavn for denne industri. Det kan eksempelvis være ved at hjælpe med at opsætte lokale anlæg til driften rundt om i Europa samt at involvere civile luftfartsmyndigheder og andre relevante myndigheder i en debat omkring dette. De private udviklere af rumturismen kunne også opnå andre ting ved at samarbejde med ESA på områder, som rumfartsorganisationen har ekspertise inden for - træning af astronauter, rummedicin, forberedelses-programmer til rumturister og sikkerhed.

For at kunne fremme en fri udveksling af ideer mellem alle interesserede har ESA planer om at oprette en platform for frivillig udveksling af information og diskussioner mellem parterne.

Selvom ESA ikke ønsker at blande sig i et marked med fri konkurrence, kan rumfartsorganisationen med sine kompetencer og hidtidige præstationer, sans for muligheder og visioner for anvendelser i rummet, yde et værdifuldt bidrag til denne spændende, nye fase af menneskets stræben. Man kan læse mere om ESA’s holdning til rumturisme i dokumentet ”ESA on privately-funded suborbital spaceflight” – klik på linket ude til højre.

Related Links