Schlegel's first spacewalk
Agency

ESA rekrutterer nye astronauter

10/04/2008 528 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA PR 21-2008. Nu, hvor der arbejder ESA-astronauter i Columbus-laboratoriet om bord på den internationale rumstation (ISS) og det første af ESA's nye lastfartøjer har leveret friske forsyninger til rumstationen, går ESA's aktiviteter inden for bemandede rumrejser ind i en ny æra. Tiden er inde til at søge nye kandidater til ESA's astronautkorps til fremtidige bemandede missioner til ISS, Månen m.m.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA skrev sig første gang ind i de bemandede rumrejsers annaler i 1978 med sin første astronautudvælgelse efterfulgt af den første Spacelab-mission i 1983. I mellemtiden betød forberedelserne til ESA's Columbus-laboratorieprojekt, at der i 1992 igen skulle udvælges astronauter.

Den generelle udvælgelsesproces begynder mandag den 19. maj og følger en fastlagt procedure:

  1. Screening: første trin i den formelle ansøgning foregår online på www.esa.int/astronautselection.
  2. Ansøgerne skal fremlægge de samme lægeerklæringer som private piloter. Undersøgelsen skal foretages af en luft- og rumfartsmediciner, der er autoriseret af den relevante nationale myndighed - i Danmark af Statens Luftfartsvæsen.
  3. Vurdering af psykologisk og faglig egnethed, inklusive test af sociologiske og kognitive færdigheder.
  4. Medicinsk vurdering: denne proces omfatter klinisk undersøgelse foretaget af luft- og rumfartsmedicinere og kliniske specialister, laboratorieundersøgelser og specialprocedurer.
  5. Formelt interview: som potentielle ESA-ansatte skal astronautkandidaterne yderligere bedømmes af ESA's bedømmelsesudvalg.
  6. De endelige ansættelser annonceres officielt i 2009.

De udvalgte kandidater slutter sig derefter til det europæiske astronautkorps og påbegynder deres grunduddannelse ved European Astronaut Centre (ESA-EAC) i Køln, Tyskland.

A new generation of explorers
A new generation of explorers

"Vi ønsker at finde europæiske mænd og kvinder af høj kaliber, så vi er rustet til at møde de udfordringer, som ISS og det 21. århundredes udforskning af vores solsystem vil byde på. Fra maj 2008 søger ESA for første gang nogensinde i samtlige 17 medlemsstater efter de bedste kandidater, som kan gøre denne vision til virkelighed", udtaler Michel Tognini, tidligere astronaut og leder af European Astronaut Centre (ESA-EAC).

ESA er tvunget til at forny og udvide sit europæiske astronautkorps for at kunne gennemføre de nuværende og fremtidige programmer. Rumfartsorganisationen har derfor besluttet at rekruttere nye astronauter. Kandidater fra de 17 medlemsstater (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien) er velkommen til at søge.

Videnskabelig og praktisk baggrund

ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training
ESA astronaut André Kuipers and Frank de Winne during EVA training

"Den ideelle europæiske astronautkandidat skal have den fornødne faglige uddannelse, herunder, men ikke begrænset til, naturvidenskab, fysik, kemi og medicin, og skal være i besiddelse af særlige kvalifikationer inden for forskning, anvendelse eller uddannelse, gerne også med praktisk erfaring. Desuden forventes det, at ansøgerne har en god hukommelse, dømmekraft, koncentrationsevne, rum/retningssans og er fingernemme", forklarede Gerhard Thiele, tidligere astronaut og leder af European Astronaut Division. Ansøgerne skal tale flydende engelsk (og gerne russisk) og udvise personlige karaktertræk som høj motivation, fleksibilitet, teamkompetence, empati og emotionel stabilitet.

Europæisk informationskampagne

Denne store rekrutteringskampagne starter med afholdelsen af informationskonferencer i ESA-medlemsstaterne med deltagelse af ESA-astronauter. Medierne informeres og får mulighed for at deltage i disse arrangementer.

Der er flere oplysninger på:

Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator
Thomas Reiter training inside the Soyuz simulator

European Astronaut Centre (EAC)
Linda Villette
Email:Linda.Villette@esa.int
tel: +49 22 03 6001 113
Fax: +49 22 03 6001 112

Related Links