ESA title
Andreas Mogensen under træningen i Køln.
Agency

En sommer i poolen for dansk astronaut

31/08/2010 370 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Sammen med de øvrige nye medlemmer af ESA’s astronautkorps har Andreas Mogensen trænet i vandbassin, hvor man kan opnå en fornemmelse, der minder om vægtløshed.

Når man sætter ordene sommer og pool sammen, vil de fleste nok tænke på daseferie, men for Andreas Mogensen og de fem øvrige ”rekrutter”, der arbejder på at blive fuldbårne medlemmer af astronautkorpset hos den europæiske rumfartsorganisation ESA, har der været tale om målrettet træning. I det store bassin hos det europæiske astronautcenter i Køln, Tyskland, kan man opnå en fornemmelse, der er ganske tæt på den, som opleves i rummet. Det sker ved hjælp af specialbyggede dragter. Den samlede vægt af personen og dragten afbalancerer netop vandets opdrift således, at man nærmest befinder sig i en vægtløs tilstand.

Bassinet kan dermed bruges til at træne en række af de momenter, som indgår i en mission eksempelvis til den internationale rumstation. Dels naturligvis selve fornemmelsen af at være på rumvandring, men også en række konkrete teknikker og rutiner, som astronauter kan komme ud for.

Sidst men ikke mindst er træningen i det våde element en øvelse i at samarbejde og i at bevare overblikket i komplekse og uvante omgivelser.

Related Links