ESA title
Et af de første billeder fra SMOS viser Skandinavien. I de lyseste områder er jordbunden tørrest.
Agency

Første billeder fra ESA’s vand-satellit

01/03/2010 239 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Nu kan det lade sig gøre at ”fotografere” jordbundens indhold af vand fra rummet. Nogle af de første billeder fra ny videnskabelig ESA-satellit portrætterer Skandinavien.

Hidtil har det været umuligt at måle fugtindholdet i jordbunden fra satellit, men de første billeder fra den europæiske rumfartsorganisation ESA’s satellit SMOS viser, at det kan lade sig gøre. For eksempel viser dette billede situationen i Skandinavien. De lyseste dele af billedet viser tør jordbund, mens de mørkeste er vådest.

Fugtighed i jordbunden udgør kun en lille del af klodens samlede vandbeholdning. Men i modsætning til de andre former for vand er vores viden om mængden af vand i jorden særdeles mangelfuld. Det er en parameter, man i dag forsøger at gætte sig til, når man laver vejrudsigter og klimamodeller.

Hovedformålet med ESA’s satellit SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) er at fjerne den usikkerhed. Satellitten blev sendt til vejrs 2. november 2009 og er nu klar med sine første billeder efter en planlagt indkøringsperiode.

SMOS måler variationer i den elektromagnetiske stråling i mikrobølgeområdet, som udsendes fra jordoverfladen. De elektriske egenskaber af jord og vand er meget forskellige, og derfor kan man oversætte de signaler, man får, til en værdi for fugtigheden.

En vigtig sidegevinst er, at det samme instrument også kan bruges til at måle havenes saltholdighed. Her er man dog endnu ikke klar med de første billeder.

Forskere ved DTU Space, Danmarks Tekniske Universitet, har været med til at udtænke konceptet bag SMOS. De medvirker desuden i en række målekampagner, der skal være med til at sikre, at satellitten måler korrekt.

Satellitten mangler endnu de sidste faser i indkøringsperioden. Ved udgangen af april 2010 forventes SMOS at gå ind i rutinemæssig drift.

Related Links