ESA title
Agency

“GMES in Action” konference i København

24/05/2012 570 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Konferencen “GMES in Action” bliver afholdt i København i dagene 4.–5. juni. Her vil både beslutningstagere og europæiske borgere blive præsenteret for, hvordan Europas rumprogram gør nytte i GMES-initiativet. GMES er en forkortelse for Global Monitoring for Environment and Security.

Kernen i konference-programmet vil være anbefalinger fra brugere af endnu ikke operative tjenester, de gevinster et fuldt operativt program forventes at give samt socio-økonomiske vurderinger.

Højt profilerede talere fra det politiske miljø og institutioner så vel som repræsentanter fra forskellige fagområder som økonomi, sundhed, energi, landbrug, klimaforandring og katastrofeberedskab vil fremføre deres synspunkter, erfaringer og forventninger. Repræsentanter fra det politiske system vil bidrage med programmæssige betragtninger og overvejelser om den overordnede politik. Programmet for konferencen kan ses på konferencens websted.

“GMES in Action” afholdes i forbindelse med Danmarks formandskab for EU. Konferencen er arrangeret af ESA, Europakommissionen, det europæiske miljøagentur (European Environment Agency, EEA) og Eumetsat.

Om GMES

GMES er en rumbaseret tjeneste, der vil levere nøjagtig, rettidig og let tilgængelig information til at forbedre håndteringen af miljøet, forstå og mindske effekten af klimaforandringer samt sikre civil sikkerhed. Et stort antal områder vil få glæde af GMES-tjenester, når de fra 2014 og frem vil være operative.

GMES har et stort potentiale for at skabe nye arbejdspladser, vækst og forretningsmuligheder for industrien og andre virksomheder. Ifølge uafhængige undersøgelser vil GMES give mellem fire og 12 Euro tilbage for hver Euro, der investeres – en hensigtsmæssig måde at anvende skatteydernes penge på.

GMES er ved en korsvej for sin fremtidige implementering. Netop nu diskuteres forskellige finansierings-muligheder for GMES. Detaljer om GMES’ finansielle fremtid vil også blive diskuteret i København.

Tilmelding til konferencen er gratis og kan stadig gøres på konferencens websted. Hele programmet for arrangementet kan findes her.

For yderligere information besøg GMES webstedet eller kontakt:

Josef Aschbacher
GMES Space Office, ESA Frascati, Italy
Email: Josef.aschbacher@esa.int

Related Links