ESA title
Illustration af Galileo systemet
Agency

Galileo til Danmark

23/05/2002 532 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Europas kommende system for satellit-baseret navigation stjæler overskrifter på kongres, der starter 27. maj i København

I godt halvdelen af overskrifterne på indlæg og sessioner under en stor international kongres, der afholdes i København i den kommende uge, optræder ordet Galileo: Navnet på det kommende europæiske satellit-navigationssystem, som skal etableres i et samarbejde mellem EU og den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Systemet skal bestå af 30 satellitter, der tilsammen dækker hele Jordens overflade. I forhold til det amerikanske GPS-system, som er det mest udbredte i dag, vil Galileo få en bedre dækning specielt på nordlige breddegrader. Systemet vil desuden blive mere præcist. Endelig er Galileo et rent civilt system, mens både GPS og det russiske Glonass oprindeligt er militære systemer.

Kongressen i København er den 6. i en serie af internationale kongresser om GNSS - den engelske forkortelse for globale satellit navigations systemer. Arrangøren er Nordisk Institut for Navigation. Kongressen har været under forberedelse længe. Men beslutningen i EUs Ministerråd 26. marts 2002 om at sætte udviklingen af Galileo i gang har betydet omfattende ændringer i programmet. Det fortæller det danske medlem af organisations-komiteen, statsgeodæt Per Knudsen, Kort- og Matrikelstyrelsen:

"Nu da selve udviklingen er begyndt, har der naturligvis været stor interesse for at høre om Galileo. Det er et system med store perspektiver for alle, der arbejder med navigation og med geografiske informationssystemer".

Kort- og Matrikelstyrelsen, som er central myndighed for opmåling og kortlægning, understøtter i dag opmåling med GPS og senest fra 2008, hvor Galileo ventes taget i fuld brug, skal styrelsen også understøtte det ny europæiske system. Det vil blandt andet sige, at virksomheder og myndigheder, der ønsker at gøre brug af Galileo, skal kunne få rådgivning hos Kort- og Matrikelstyrelsen.

"Vi interesserer os naturligvis for systemet allerede, og når systemet kommer i brug vil vi være med på hele den brede vifte af anvendelser", siger Per Knudsen.

Allerede i 2004 eller 2005 er det planen at tage en prototype af Galileo i brug. Prototypen vil bestå af et lille antal satellitter og en modtagestation, der - sammenlignet med den endelige udgave - er relativt simpel. Prototypen skal bruges til at udvikle designet, inden det fuldt udbyggede system sendes op.

Ud over de mange foredrag og sessioner, der præsenterer Galileo-systemet for deltagerne på kongressen, vil ESA i samarbejde med EU deltage med en stand om projektet. Kongressen afholdes på Radisson SAS Falconer Center og varer frem til 30. maj.

Related Links