ESA title
Gassky på vej mod Solen
Agency

Gasskyer trodser solvind

21/11/2001 153 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Der er overraskende modsat rettet trafik i Solens nærmiljø

Trods den meget høje hastighed af den vind, solvinden, som blæser væk fra vores nærmeste stjerne, forekommer det jævnligt at store gasskyer strømmer ind mod Solen.

Det viser målinger fra satellitten SOHO (the SOlar and Heliospheric Observatory), som er et samarbejdsprojekt mellem den europæiske rumfartsorganisation ESA og den amerikanske NASA. Satellitten har siden 1997 observeret ca. 8.000 episoder, hvor gasskyer har bevæget sig ind mod Solen.

Gasskyerne starter typisk deres overraskende rejse i en afstand af op mod 2.700.000 kilometer fra Solens overflade. Det svarer til ca. det dobbelte af Solens diameter. Her har solvinden nået en meget høj hastighed - ca. 120 kilometer per sekund. Alligevel lykkes det gasskyerne at bevæge sig ind mod Solen med en hastighed på 50-100 kilometer per sekund. Skyerne når dog ikke helt ind til Solen, men standser i ca. 700.000 kilometers afstand.

"Før SOHOs opdagelser var der ingen, som havde ide om, at disse gasser kunne rejse den forkerte vej og blive skubbet tilbage mod Solen", siger Bernhard Fleck, projektleder for ESAs del af missionen.

Den næste opgave bliver at udnytte forekomsten af disse gassers modsat rettede bevægelse til at forstå samspillet mellem solvinden og Solens magnetfelt.

Dette samspil er af afgørende betydning for de "vejrudsigter" man kan opstille for rummet i Solens omgivelser.