ESA title
Sådan ændrer isens tykkelse sig gennem året
Agency

Grønlands indlandsis bliver tykkere

04/11/2005 1715 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Data fra ESA-satellitter viser, at de indre, højtliggende områder af indlandsisen bliver tykkere. Årsagen er øget snefald. Det stemmer med modellerne for global opvarmning.

Mens de grønlandske gletsjere og randen af isen smelter, bliver indlandsisen tykkere i de centrale dele af Grønland. Det viser data fra perioden 1992 til 2003, som er analyseret af et internationalt hold af forskere under norsk ledelse.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA har haft mindst et instrument, som kan måle indlandsisens højde, i drift uafbrudt siden juli 1991, da miljøsatellitten ERS-1 blev sendt i kredsløb. Siden kom ERS-2 til i april 1995, og senest blev verdens hidtil mest avancerede miljøsatellit Envisat sendt til vejrs i marts 2002.

Den grønlandske indlandsis repræsenterer næstefter Antarktis den største koncentration af frossent ferskvand på Jorden. Hvis man forestiller sig, at den grønlandske indlandsis smeltede fuldstændigt, ville det få vandstanden i verdens have til at stige med op til syv meter.

Analyser af miljøsatellitternes data viser imidlertid, at isen faktisk bliver tykkere. I det indre af Grønland, hvor isen er mere end 1.500 meter tyk, ser man en gennemsnitlig forøgelse af isens tykkelse med 5,4 centimeter årligt over perioden 1992-2003. Længere ud mod randen, hvor isen er tyndere, sker der et gennemsnitligt fald i tykkelsen på 2 centimeter årligt.

Forskerholdet henfører den stigende tykkelse af indlandsisen til øget snefald, som igen skyldes ændringer i den regionale luftcirkulation, som kaldes NAO (North Atlantic Oscillation).

Det passer godt med modeller for den fremtidige udvikling i Jordens klima, at der vil ske øget snefald over Grønland, når klimaet bliver varmere. Samtidig vil afsmeltningen i randområderne øges i takt med det varmere klima. Efterhånden vil afsmeltningen i randområderne overhale den fortykkelse af isen, som sker i de centrale områder, så der vil begynde at ske en netto afsmeltning.

Desværre er det ikke muligt for instrumenterne på hverken de to ERS-satellitter eller Envisat at måle tykkelsen af isen ved iskanten. Det skulle en ny satellit, CryoSat, have rådet bod på, men satellitten gik tabt ved opsendelsen 8. oktober i år.

ESA overvejer nu, om der skal laves en CryoSat-2 som erstatning. Beslutningen ventes taget i slutningen af i år.

CryoSat was lost on launch
CryoSat was lost on launch

Related Links