Galileo-systemet skal bestå af 30 satellitter
Agency

Håndslag på europæisk satellitsystem

27/05/2003 208 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

For første gang går EU og ESA sammen om et projekt. At skabe fremtidens satellit-navigation

Når ministre fra landene bag den europæiske rumfartsorganisation ESA mødes i Paris i dag vil de give hinanden håndslag på fremtidens system for satellitnavigation. Det står klart efter et formøde i går med deltagelse af udsendinge fra medlemslandene.

Dermed bliver systemet Galileo, der skal bestå af 30 satellitter, som tilsammen vil understøtte satellit-baseret positionering over hele kloden, en realitet.

Galileo-systemet finansieres 50:50 af ESA og EU. Det er første gang, de to europæiske organisationer på denne måde går sammen om et projekt.

Det forberedende møde viste, at ESA snart vil kunne underskrive en aftale med EU om at oprette en fælles enhed, Galileo Joint Undertaking. Den kommende enhed skal koordinere EU og ESAs deltagelse.

Danmark er et af de lande, der har givet tilsagn om at bidrage til satellitsystemet. Folketingets finansudvalg godkendte sidste år en bevilling på 41 millioner kr. Med bevillingen vil danske virksomheder få mulighed for at få del i udviklingskontrakterne under projektet. Omfanget af et lands industrikontrakter skal nogenlunde svare til bevillingen fra landet.

Galileo, der ud over de 30 satellitter består af tilhørende modtagestationer på Jorden, vil få større nøjagtighed i forhold til de eksisterende satellit-baserede navigationssystemer. Samtidig vil Europa med systemet gøre sig uafhængig af henholdsvis det amerikanske GPS-system og det russiske Glonass, der begge oprindeligt er designet ud fra militære hensyn. Galileo bliver et rent civilt projekt.

Det forventes at systemet vil være klar til brug i 2008. Projektet forventes at skabe over 140.000 job i Europa over de kommende 15 år.

Related Links