ESA title
Port-au-Prince efter jordskælvet.
Agency

Haiti: Nødhjælpsarbejdere fik nye kort

15/01/2010 232 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Ved hjælp af satellitdata lykkedes det inden for 24 timer at fremstille opdaterede kort over det jordskælvsramte område.

Hvilke områder er hårdest ramte? Hvor kan vi opslå lejre for nødhjælpens aktiviteter? Ad hvilke ruter kan vi nå frem til de ramte områder? Det er spørgsmål, som nødhjælpsorganisationer stiller, når en katastrofe er indtruffet. Efter jordskælvet, som ramte Haitis hovedstad Port-au-Prince 12. januar, lykkedes det at fremstille kort, der var opdateret med de ændringer, som jordskælvet havde forårsaget i landskabet, inden for 24 timer.

På opfordring fra FN og tre nødhjælpsorganisationer blev kortene produceret og stillet gratis til rådighed for hjælpearbejdet af ti rumfartsorganisationer. De ti organisationer, blandt dem den europæiske rumfartsorganisation ESA, har alle tilsluttet sig en international aftale – et såkaldt Charter – der netop går ud på at udnytte data fra rumfarten i katastrofesituationer.

ESA-satellitterne ERS-2 og Envisat bidrog med data, det samme gjorde Japans ALOS, franske Spot-5, amerikanske WorldView og QuickBird samt Canadas Radarsat-2.

En sammenligning af landskabet før og efter jordskælvet gør det muligt at se, hvilke områder, der er hårdest ramte, samt at udpege farbare ruter for redningsmandskabet. Kortene hjælper også med at skabe overblik over, hvilke steder, det vil være mest hensigtsmæssigt at opslå midlertidige hospitaler samt lejre, hvor mennesker, som er gjort hjemløse af jordskælvet, kan indkvarteres.

Related Links