ESA title
Billeder fra Envisat af oversvømmet område i Pakistan.
Agency

Hurtig kortlægning af Pakistans oversvømmelser

09/09/2010 204 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Op mod 20 millioner mennesker er berørt af de enorme oversvømmelser i Pakistan. Satellitter hjælper med at kortlægge det forandrede landskab, så redningsarbejde og evakueringer kan planlægges rigtigt.

Selvom vi ikke længere ser så mange dramatiske tv-billeder af oversvømmede landsbyer, er katastrofen i Pakistan langt fra slut. Millioner af mennesker er hjemløse, og mange former for infrastruktur er skyllet bort. Derfor er der stor risiko for, at befolkningen vil blive ramt af sygdomme, blandt andet på grund af mangel på rent vand.

Da oversvømmelserne har påvirket enorme landområder – op mod en tredjedel af landets areal – er det et helt nyt landskab, som redningsarbejderne står over for. I den forbindelse har en række rumfartsorganisationer, blandt dem ESA, stillet satellitkort gratis til rådighed for hjælpearbejdet. Organisationerne har alle tilsluttet sig en international aftale – et såkaldt Charter – der netop går ud på at udnytte data fra rumfarten i katastrofesituationer.

Kortene bruges dels til at planlægge redningsarbejdet, dels til at udpege egnede steder, hvor lejre for de evakuerede kan placeres. Blandt de europæiske satellitter, der har bidraget med data, er den europæiske miljøsatellit Envisat og den franske satellit Spot 5. Envisat er blandt andet udstyret med en radar, der kan gennemtrænge mørke og se igennem skyer, så man kan få data uanset forholdene.

Ifølge FN er 3,5 millioner børn i landet udsatte for at blive ramt af infektioner på grund af mangel på rent vand.

Related Links