Animationen viser udviklingen af den islandske askesky.
Agency

Inden næste sky af aske rammer

02/06/2010 166 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

I al hast måtte myndighederne opstille sikkerhedsgrænser for flytrafikken under det islandske vulkanudbrud i sidste måned. Nu kommer forskerne på banen. Satellitter vil spille en central rolle i overvågningen fremover.

Observationer fra satellitter er forudsætningen for sikker flytrafik, når der sker store vulkanudbrud. Den konklusion var givet på forhånd, inden førende forskere på området samledes i denne uge til en workshop organiseret af den europæiske rumfartsorganisation ESA og den meteorologiske organisation EUMETSAT.

Hovedformålet med workshoppen er at vurdere, om de grænseværdier, som myndighederne i al hast opstillede for flyvningen efter udbruddet fra den islandske vulkan Eyjafjallajoekull, er de rigtige. Og dernæst at vurdere, hvordan man fremover kan overvåge situationen.

”Før i tiden brugte vi kvalitative resultater til at forudsige farer (for flytrafikken), men nu, hvor vi har fået grænseværdier for indholdet af aske i atmosfæren, vil vi formentlig blive bedt om at levere kort over koncentrationer. Når vi skal gå fra kvalitativ til kvantitativ information om aske-koncentrationer samt fordelingen af partikler og deres størrelse, er vi nødt til at have satellitterne til at forsyne os med talværdier,” siger Philippe Husson, VAAC Manager (Vulcanic Ash Advisory Centre) i Toulouse for det franske meteorologiske institut Meteo France.

Ifølge den franske meteorolog er grænseværdierne for aske ikke endelige, men under nærmere overvejelse fra luftfartsmyndighedernes side. Blandt andet skal der gennemføres en række test, hvor forskellige motortyper afprøves ved forskellige koncentrationer af aske.

”Da beslutningen (om grænseværdierne) blev truffet hurtigt, var der begrænset input fra forskningen, men nu er tiden kommet til at rådføre sig med videnskaben og finde ud af, hvilken grad af tillid, vi kan have til tallene,” siger Philippe Husson.

Workshoppen vil munde ud i et sæt af anbefalinger, som vil blive gjort tilgængelige online i form af en fælles EU-EUMETSAT publikation.

Related Links