ESA title
ACE+ projektet tænkes at bestå af fire satelitter, som skal hjælpe hinanden med at  måle vanddamp i atmosfæren
Agency

Jord-observation med dansk aftryk

29/05/2002 189 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA har udvalgt tre kandidater til nye missioner, hvoraf to skal opsendes. To af ideerne er danske

Mindst ét nyt dansk udtænkt projekt kommer op i rummet i forbindelse med den europæiske rumfartsorganisation ESAs program for observation af Jorden. Det ligger fast, efter at ESAs komite for jord-observation har lavet en foreløbig udvælgelse af tre nye projekter. De skal nu vurderes nærmere, og det er meningen at de to projekter, som viser sig bedst i dette såkaldte feasibility studie, derefter skal realiseres. Da to af de tre projekter er dansk udtænkte, ligger det derfor til, at mindst ét dansk projekt faktisk vil blive realiseret.

Planen er, at de to projekter skal opsendes ca. 2008.

De tre kandidat-projekter angår henholdvis klimaet generelt, nedbør og Jordens magnetfelt.

ACE+, som er foreslået af Danmarks Meteorologiske Institut, går ud på at lade fire satellitter sammen måle ændringerne i atmosfærens temperatur og indholdet af vanddamp. Satellitterne skal udnytte en ny og mere præcis metode til at bestemme indholdet af vanddamp, vanddråber og skyer. Målingerne skal ske over en 5 års periode. ACE+ (Atmosphere and Climate Explorer) vil have stor betydning for forståelsen af ændringer i Jordens klima. Få procents variation i den globale fordeling og udveksling af vanddamp betyder betragtelige ændringer i Jordens klimazoner. De nye data skal indgå i de europæiske meteorologiske institutters vejr- og klimamodeller og forventes at blive afgørende for kvaliteten af fremtidens vejrvarsling.

EPGM (the European contribution to the Global Precipitation Mission) har som sit formål at indgå i et globalt samarbejde, der skal skabe nedbørs-oversigter hver 8. time. EPGM tænkes at bestå af en enkelt satellit, som skal kredse i lavt kredsløb synkront med Solen og være forsynet med et radiometer, der kan registrere nedbør. Satellitten skal spille sammen med andre satellitter, opsendt af blandt andre den amerikanske rumfartsorganisation NASA.

SWARM, som er foreslået af Dansk Rumforskningsinstitut, tænkes at bestå af fire satellitter, som sammen skal kortlægge Jordens magnetfelt. Målingerne vil kunne bruges grundvidenskabeligt, blandt andet til forståelse af den kraftige forskydning, som sker i disse år af Jordens magnetiske nordpol. Desuden vil der være en række praktiske anvendelser. Jordens magnetfelt har blandt andet betydning for "vejret" i rummet, indstrålingen fra Solen og rummet i øvrigt samt de atmosfæriske processer, der påvirker både klima og vejr.

Related Links

Related Links