ESA title
For første gang skal en sonde landsættes på en komet
Agency

Komet får besøg

13/08/2002 651 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Dansk virksomhed har vigtig rolle, når en sonde for første gang i rumhistorien skal landsættes på en komet

Terma A/S har en nøglerolle i den europæiske rumfartsorganisation ESAs kommende mission Rosetta, som skal udforske kometen Wirtanen. Den danske elektronik-virksomhed har udviklet det system, som overvåger spænding og strømforbrug i satellitten, der skal opsendes januar 2003.

Ideen med missionen er at møde kometen meget langt ude i Solsystemet og følge den gennem to år. For første gang i rumfartens historie skal Rosetta desuden landsætte en sonde på en komet.

Det bliver nødvendigt at holde hus med spænding og strømforbrug på en måde, som absolut ikke er standard for satellitter.

I de første otte et halvt år af sin levetid vil Rosetta nemlig konstant fjerne sig fra Solen for at nå ud til sit stævnemøde. I al den tid vil den effekt, som det er muligt at få ud af sol-panelerne, gradvist blive mindre og mindre. Faktisk bliver det nødvendigt at lade Rosetta gå i dvale i perioder, hvor den så næsten ikke bruger strøm. Med faste intervaller vil satellitten dog blive "vækket", så man kan kontrollere, at den fortsat er funktionsdygtig.

Samtidig vil omgivelserne blive koldere og koldere, indtil satellitten endelig møder kometen og tager med den i høj fart tilbage mod Solen.

"Det er altså meget dramatiske skift i temperatur og i betingelserne for strømproduktion, som vi har været nødt til at tage højde for", siger afdelingschef Jens Guldberg, Terma.

Styrer selv spænding

Rosetta med den landsatte sonde i forgrunden
Rosetta med den landsatte sonde i forgrunden

En yderligere komplikation er, at Rosetta vil nå så langt væk, at den tid det tager at kommunikere med den, efterhånden bliver meget mærkbar. Når den er længst væk, vil den være i ca. samme afstand fra Solen som planeten Jupiter - eller ca. fem gange afstanden mellem Solen og Jorden. Det vil tage op til 50 minutter for et radiosignal at nå fra Jorden ud til satellitten. Derfor er det meningen, at satellitten selv skal holde styr på sit strømforbrug og spænding uden at kommunikere med kontrolcenteret.

Systemet, som Terma har leveret til dette formål, kaldes Maximum Power Point Tracking. Det indgår i den enhed, som skal styre samspillet mellem Rosettas solpaneler og batterier (Power Conditioning Unit).

Desuden har Terma leveret to systemer, som er centrale i afprøvningerne af Rosetta forud for opsendelsen. Det drejer sig dels om et skræddersyet check-out system, der tester satellitten i sin helhed, dels om den såkaldte software validation facility, som afprøver og verificerer funktionaliteten af den software, der bruges ombord på satellitten.

Ansvar for database

Rosettas bane til mødet med kometen Wirtanen
Rosettas bane til mødet med kometen Wirtanen

En anden dansk virksomhed, Turbinegården International A/S, har også bidraget til projektet.

"Rosetta er en meget speciel og kompleks mission, der samtidig rummer den store udfordring, at datoen for opsendelsen ligger fast", siger Henrik Lund, direktør og indehaver af virksomheden, der har specialiseret sig i IT til rumfart.

Grunden til at datoen ligger fast er, at der vil gå adskillige år før man igen får chancen for at følge en komet lige så tæt, som Rosetta forhåbentligt kommer til at følge Wirtanen.

Den skarpe deadline er en udfordring for TGI, men samtidig en del af forklaringen på, at den højt specialiserede virksomhed, som kun har en håndfuld ansatte, kom med i projektet.

"Hele projektet var jo under et vist tidspres. Det betød, at der var brug for at koble ekstra ressourcer ind - og der var vi så lige dem, der var brug for", siger Henrik Lund.

TGI har som hovedopgave at vedligeholde en database med alle Rosettas kommandoer og en række andre oplysninger. Desuden har Henrik Lund deltaget i en arbejdsgruppe, der har fastlagt satellittens testsystem.

Related Links

Related Links