Fra et tidligere hvileforsøg. I det kommende bliver alle deltagere kvinder.
Agency

Kvindernes tur til et hvil

16/06/2003 139 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

25 europæiske kvinder skal tilbringe 60-90 dage vandret i et forstudie for lange rumrejser

Tidligere er det overvejende mænd, som har medvirket som frivillige i forsøg, hvor forsøgspersonerne har skullet ligge ned i lang tid for at simulere en længerevarende rumrejse. Derfor vil den europæiske rumfartsorganisation ESA i samarbejde med den franske rumfartsorganisation CNES til efteråret indlede et forsøg kun med kvindelige deltagere.

Det er planen, at 25 kvinder skal deltage i forsøget, der skal foregå på Institut for Rummedicin (MEDES) i Toulouse, Frankrig.

I forsøgsperioden, som kommer til at vare 60-90 dage, skal kvinderne hvile i en seng, der er tiltet en anelse ned i hovedenden. Tidligere studier har vist, at denne tilstand ganske godt svarer til at befinde sig i rummet i vægtløs tilstand.

Undervejs vil forskerne interessere sig dels for, i hvilken grad kvinderne mister knogle- og muskelmasse, dels for hvordan deres blodtryk og hjertefunktion påvirkes.

Sigtet med forsøget er at forberede langvarige rumrejser. Det kunne både være lange ophold på den internationale rumstation ISS og senere en eventuel rejse til Mars.

Detaljerne i forsøget er ikke endeligt besluttet. ESA og CNES inviterer nu i samarbejde med den amerikanske rumfartsorganisation NASA forskere til at fremlægge deres forslag.

Muligvis - afhængigt af de udvalgte projekters nærmere indhold - vil der blive oprettet en sideløbende gruppe med syv mandlige deltagere som sammenligning med resultaterne for de 25 kvinder.

Samtidigt får de europæiske rumforskere en anden invitation til at indsende projektforslag. Nemlig til et forskningsprogram, som vil begynde i foråret 2006 på den franske antarktiske station Concordia. Stationen er et af de mest isolerede steder man kan opholde sig, og derfor vil man også her have mulighed for at lave forsøg, der kan simulere et længerevarende ophold i rummet.

Related Links