Fremtidens patient behøver ikke nødvendigvis forlade sit hjem.
Agency

Lægehjælp i dagligstuen

09/12/2002 243 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Teknologi udviklet til rumfart kan lette tilværelsen for patienter med bevægelseshandicap. Dansker leder ESA-program på området

Astronauter er som bekendt nogle af de sundeste eksemplarer af den menneskelige race. Alligevel kan teknologi, der udvikles til brug for bemandede rumflyvninger, være med til at hjælpe alvorligt syge.

Det er et af formålene med den europæiske rumfartsorganisation ESAs program for telemedicin, som ledes af danske Benny Elmann-Larsen.

For eksempel testede franske læger i sidste uge en fjernstyret robotarm, som blev brugt til at stille diagnosen på en patient. I forsøget, der var betalt af ESA, befandt patienten sig ombord på et skib, mens specialisterne, der stillede diagnosen opholdt sig på et hospital på land, hvorfra de styrede robotarmen via satellit.

ESAs primære interesse i forsøget var at udvikle en metode, der senere kan bruges i rummet - eksempelvis hvis en astronaut ombord på den internationale rumstation skulle få et alvorligt ildebefindende. Men samtidig indgår forsøg af denne type i ESAs bestræbelser på at gøre teknologi, som udvikles inden for rumfarten, anvendelig for befolkningen og den europæiske industri.

Mulighederne for at bruge telemedicin er talrige. Eksempelvis kan man forestille sig kommunikation via satellit brugt i katastrofesituationer, hvor jordskælv, oversvømmelser, orkaner eller krig har sat de normale telefonforbindelser ud af spillet.

En anden anvendelse kan være, at bevægelseshandicappede patienter kan slippe for besværlig og smertefuld transport til et hospital og i stedet aflevere data fra deres seng eller dagligstue.

ESA er ikke alene i sine bestræbelser, men samarbejder via netværket Telemedicine Alliance, med blandt andre EU, verdens-sundheds-organisationen WHO og den internationale telekommunikations-union ITU.

Related Links