Proba-V: lille satellit på stor mission.
Agency

Lille satellit skal overvåge klodens planter

05/05/2010 155 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

En kommende europæisk satellit, som fylder mindre en enkelt kubikmeter, kommer til at overtage opgaven med at holde styr på, hvordan Jordens plantevækst udvikler sig.

Egentlig er den europæiske rumfartsorganisation ESA’s serie af Proba-satellitter sat i verden for at afprøve innovativ rumteknologi, men den kommende satellit Proba-V får også et yderst vigtigt videnskabeligt formål. Nemlig at følge den globale udvikling i planternes vækst – en faktor af stor betydning for fødevareforsyningen og for forskningen i klimaforandringer.

Proba er en forkortelse for Project for Onboard Autonomi – det vil sige, at satellitterne i denne serie i meget høj grad skal være selvkørende. De er udstyret med en række mekanismer, der sætter dem i stand til at reagere hensigtsmæssigt på ændringer i omgivelserne uden at afvente ordrer fra kontrolrummet på jorden.

Desuden er serien kendetegnet af, at satellitterne er små, hvilket holder udgifterne til fremstilling og opsendelse nede.

Erfaringerne med de to første satellitter i serien, Proba-1 og Proba-2, har været så gode, at ESA nu sætter Proba-V på en opgave af stor vigtighed. Gennem de seneste 12 år har særlige kameraer ombord på franske Spot-4 og Spot-5, der er langt større satellitter, været dedikeret til at overvåge klodens plantevækst. En ny serie af franske satellitter, Pleiades, skal afløse Spot-satellitterne, men de får ikke plads til kameraer, der kan overvåge vegetationen.

I samarbejde med de belgiske forskningsmyndigheder har ESA gennemført et forsknings- og udviklingsprojekt, der har gjort det muligt at rumme et vegetationskamera inden for det lille rumfang, som kendetegner Proba-satellitterne. Vel at mærke uden at gå på kompromis med de øvrige formål, som Proba-V får.

”Proba-V’s videnskabelige opgave med at følge plantevæksten kommer til at ligge oven i satellittens teknologiinnovative natur,” siger Karim Mellab, der er projektleder for satellitten.

Han tilføjer, at ESA går efter at bringe Proba-V i kredsløb allerede i midten af 2012. Det vil give mulighed for at have både Spot-5 og Proba-V i drift samtidig. Overlappet vil være en hjælp til at kontrollere rigtigheden af Proba-V’s data og fininstille instrumenterne.

Related Links