ESA title
ExoMars Trace Gas Orbiter er planlagt til opsendelse i 2016.
Agency

Mars’ atmosfære skal finkæmmes

18/08/2010 266 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA og NASA har valgt instrumenterne til en fælles mission, som skal lede efter stoffer, der kan afsløre nuværende eller historiske biologiske processer på den røde planet.

Inden for få år har dels en europæisk, delt en amerikansk mission påvist stoffet metan i Mars’ atmosfære. Fundene af stoffet, som på Jorden normalt bliver dannet som et resultat af biologiske processer, har udløst betydelig spænding i videnskabelige kredse. Nu samler den europæiske rumfartsorganisation ESA og amerikanske NASA kræfterne i en fælles mission. Formålet er dels at undersøge forekomsterne af metan i større detalje, dels at lede efter forekomst af andre stoffer, som man normalt forbinder med biologiske processer.

”Vi fik vores første snif af gasarten (metan) med (ESA’s) Mars Express i 2003, og siden har NASA tydeligt bekræftet fundet. Ved at kortlægge forekomsten af metan kan vi yderligere undersøge det vigtigste spørgsmål: Er Mars en levende planet – og hvis den ikke er, kan den så blive det i fremtiden?” siger David Southwood, der er ESA’s direktør for videnskab og ubemandet udforskning af rummet.

Til den fælles mission, der kommer til at hedde ExoMars Trace Gas Orbiter, har de to rumfartsorganisationer udvalgt fem instrumenter. Det drejer sig først og fremmest om to forskellige såkaldte spektrometre, som kan bestemme den kemiske sammensætning af atmosfæren ud fra det lys, der udsendes. Spektrometre udnytter, at bestemte stoffer absorberer lys ved forskellige bølgelængder. Det vil sige, at når der ”mangler” lys med bestemte bølgelængder, er det et tegn på, at netop bestemte stoffer er til stede i atmosfæren.

Desuden får fartøjet et såkaldt radiometer, som bruger lydbølger til at afsløre støv, vanddamp og kemiske stoffer i atmosfæren. De sidste instrumenter er to forskellige kameraer, som skal tage billeder, der kan støtte fortolkningen af målingerne fra de øvrige tre instrumenter.

Den europæiske del af missionen indgår i ESA-programmet ExoMars, hvor 13 af ESA’s medlemslande, blandt dem Danmark, deltager. Desuden deltager Canada.

Sammen med ExoMars Trace Gas Orbiter, der skal anbringes i kredsløb om Mars, skal der også opsendes en europæisk robot, en såkaldt rover, som skal landsættes på planeten. Begge skal sendes til vejrs fra Jorden med en amerikansk løfteraket. Opsendelsen er planlagt til at finde sted i 2016.

Related Links