ESA title
Signaler fra satellitter (her europæiske GSTB) gør det muligt at bestemme sin egen position på jorden nøjagtigt.
Agency

Navigationssatellitter stiller ind på Ålborg

21/06/2010 286 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Talenter inden for international rumfart mødes i starten af september på Aalborg Universitet. Anledningen er et internationalt kursus i udnyttelse af GPS, Galileo og de øvrige satellit-systemer, som gør nøjagtig positionsbestemmelse på Jorden mulig.

Et halvt hundrede talentfulde unge rumforskere og ingeniører fra 24 lande fordelt på fire kontinenter er i gang med at booke billetter til Ålborg. Fra 1. til 10. september 2010 skal de deltage i et kursus arrangeret af den europæiske rumfartsorganisation ESA med Dansk GPS Center på Aalborg Universitet som vært. Deres svendestykke på kurset bliver i grupper at udarbejde forslag til et konkret produkt eller en konkret tjeneste baseret på satellitnavigation. Ud over en teknisk beskrivelse skal forslaget indeholde en markedsanalyse og en forretningsplan. Hver gruppe skal præsentere sin løsning for en jury bestående af eksperter fra europæiske universiteter og Stanford Universitet, USA.

ESA’s kontor for uddannelse har udpeget satellitnavigation som et nøgleområde, hvor det er særlig vigtigt, at der overføres viden til de kommende generationer af forskere og teknikere.

Det mest kendte system er amerikanske GPS, men faktisk er flere andre systemer i rummet eller på vej til at komme det. Russerne har deres Glonass, Europa er i gang med at etablere systemet Galileo, og såvel Kina som Japan og Indien har initiativer på området.

Ud over ESA og centeret på Aalborg Universitet har en række organisationer, blandt dem Videnskabsministeriet, bidraget til at gøre sommerkurset muligt.

Af praktiske grunde er deltagerantallet begrænset til 50, og der gik blot to uger, før kurset var overtegnet.

Related Links