ESA title
Sådan er is-dækket skrumpet indtil nu sommeren 2008.
Agency

Ny rekord for isfri Arktis lurer

01/09/2008 335 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Lige nu er mængden af is i de arktiske farvande den næstlaveste, siden målingerne fra rummet begyndte for 30 år siden. De næste par uger afgør, om rekorden fra 2007 bliver slået.

I 2007 nåede niveauet af is i Arktis et rekordlavt niveau, men i år bliver der muligvis sat ny rekord. Som regel når niveauet af is årets laveste punkt i midten af september. Lige nu er mængden den næstlaveste, der er målt, siden regelmæssige observationer fra satellit blev indledt i 1978. Der er altså mulighed for, at yderligere afsmeltning over de kommende uger skaber et nyt lavpunkt.

Animationen viser en serie af mosaikker, der igen er skabt ud fra billeder taget af den europæiske rumfartsorganisation ESA’s miljøsatellit Envisat mellem starten af juni og midten af august 2008. De grå områder er is-fri, mens den blå farve viser områder dækket af is.

Isdækket i de arktiske havområder følger en naturlig cyklus, hvor isen breder sig over et større område i løbet af vinteren og skrumper om sommeren. Men siden målinger fra satellit blev indledt i 1978, er der samlet set blev mindre is hvert år – og i et accelererende tempo.

Polarområderne er følsomme indikatorer for klimaforandringer. FN’s klimapanel IPCC har forudsagt, at havet ved Arktis kan være isfrit om sommeren i 2070 på grund af de stigende temperaturer. Andre forskere mener, at det kan være en realitet allerede i 2040.

Da isdækket har en lys overflade, reflekterer det hovedparten af den solenergi, som rammer det, tilbage ud i rummet. Når isen smelter, rammer solenergien i stedet det mørke hav og bliver reflekteret i langt mindre grad. Dermed varmes havet op. Det gør det endnu vanskeligere for ny is at blive dannet.

Arktis er et af de vanskeligst tilgængelige områder på Jorden. Derfor har det været vanskeligt at få data for isdækket, før man fik satellitter. ESA har stillet satellitdata til rådighed for forskerne gennem mere end 20 år.

I 2009 vil ESA opsende satellitten CryoSat-2, som skal følge udviklingen i Jordens isdækket tæt og dermed kaste nyt lys over mekanismerne bag.

Related Links