ESA title
Data fra SMOS viser udbredelsen af ferskvand fra Amazonas.
Agency

Nyt indblik i oceanernes anatomi

15/09/2010 336 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Europæisk satellit med dansk bidrag kan vise os, hvordan vandmasser med forskellig saltholdighed cirkulerer, og hvordan mønstrene ændrer sig året igennem.

Egentlig er den europæiske satellit SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) udtænkt for at kortlægge variationer i jordbundens indhold af vand, men satellitten holder ikke fri, når den passerer over hav. Satellittens instrumenter kan nemlig også afsløre saltholdigheden i vandet. Disse data kan man bruge til at følge, hvordan vandmasserne cirkulerer. Dermed kan man kortlægge variationerne i de store havstrømme, der kan sammenlignes med pulsårerne i verdens klimasystem.

Ca. en gang om måneden producerer SMOS et datasæt for verdenshavenes saltholdighed.

”Et af de store fremskridt er, at SMOS har givet os mulighed for at følge bevægelsen af vandmasser med lav saltholdighed, især for store bidrag af ferskvand som eksempelvis det, der kommer fra Amazonfloden,” siger Nicolas Reul fra havforskningsinstituttet Ifremer.

Amazonfloden er verdens største enkeltkilde til ferskvand i havene med et bidrag på hele 15 procent af den samlede mængde ferskvand, som oceanerne modtager. Det er imidlertid meget forskelligt, hvordan det tilførte ferskvand bliver fordelt i Atlanterhavet. Groft sagt bliver ferskvandet spredt over et stort område mod nordvest i årets første seks måneder, mens det bliver ført tilbage mod øst af den nordbrasilianske havstrøm i årets anden halvdel.

SMOS blev sendt til vejrs 2. november 2009 og er begyndt at levere resultater efter en planlagt indkøringsperiode. Man kan allerede nu se, at satellitten opfanger forandringerne i havets saltholdighed.

”Over de seneste uger har vi været i stand til at følge, hvordan udløbet af ferskvand fra Amazonfloden drejer tilbage mod sig selv på denne tid af året, når den store nordbrasilianske havstrøm danner en hvirvel nordvest for flodens udløb,” siger Nicolas Reul.

Forskere ved DTU Space, Danmarks Tekniske Universitet, har været med til at udtænke konceptet bag SMOS. De medvirker desuden i en række målekampagner, der skal være med til at sikre, at satellitten måler korrekt.

Related Links