ESA title
Agency

På sporet af dragens ånde

05/09/2005 207 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Europæiske miljøsatellitter påviser markant stigning i den luftbårne forurening over Kina. En bagside af landets kraftige økonomiske vækst.

Data fra den europæiske miljøsatellit Envisat og forgængeren ERS-2 viser, at niveauerne af kvælstofdioxid over Kina er steget med omkring 50 % siden 1996 og, at niveauerne fortsat stiger. Tallene er netop offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Kinas spektakulære økonomiske vækst over de seneste 10 år har medført mange fordele - men også nogle trusler. En verdensomspændende kortlægning af forureningen med kvælstofoxider i atmosfæren udført af instrumenter ombord på de europæiske miljøsatellitter Envisat og ERS-2 afslører verdens største mængde kvælstofdioxid (NO2) over Beijing og det nordøstlige Kina.

Som en del af ESA's Dragon Programme – et europæisk-kinesisk forskningssamarbejde - bruger europæiske og kinesiske forskere resultater, der kommer ind fra instrumenterne Global Ozone Mapping Experiment (GOME) på ERS-2 samt Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography (SCIAMACHY) på Envisat til overvågning og beregning af den kinesiske luftkvalitet. I denne sammenhæng har forskerne ved Universitetet i Bremen, Max-Planck Institute of Meteorology i Hamburg og det franske Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) studeret variationerne i forekomsten af kvælstofoxider og lavet modeller over det globale adfærdsmønster.

Forskerholdet har offentliggjort en artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature den 1. september 2005 om de globale ændringer i NO2, som er blevet observeret over de seneste 10 år fra rummet, med fokus på de dramatiske ændringer over Kina.

Kvælstofdioxid (NO2) er forbundet med kvælstofoxid (NO) i atmosfæren, og summen af de to kaldes for NOX. Den ledes ud i atmosfæren fra kraftværker, sværindustrien og fra trafikken. Desuden bidrager forbrænding af biomasse, lyn i atmosfæren og mikrobiologisk aktivitet i jordoverfladen til dannelsen af NOX. Udledningen af kvælstofoxider er seksdoblet siden tiden før industrialiseringen.

Man ved, at eksponering for store mængder kvælstofdioxid kan medføre lungekræft og åndedrætsproblemer, selv om der vides meget lidt om konsekvenserne af langvarig eksponering for større mængder i atmosfæren. Tilstedeværelsen af kvælstofdioxid er en væsentlig årsag til produktionen af det lave ozonlag, der i troposfæren (atmosfærens nederste del, der strækker sig fra 8 til 16 km op) selv udgør en forureningskilde. Ozon er en væsentlig bestanddel i smog.

"Mens koncentrationerne af kvælstofdioxid over Central- og Østeuropa og dele af den amerikanske østkyst har været enten stabile eller let faldende, er der en tydelig og væsentlig stigning over Kina", forklarer John Burrows fra Institut for miljøfysik på Bremens universitet, projektleder for den forskning, der udføres med instrumentet SCIAMACHY.

"Før SCIAMACHY kom til, modtog vi NO2-data fra dets forgænger, GOME på ESA's ERS-2 mission. De indhentede tal om Kinas NO2 fra de to instrumenter overlapper fuldstændig. De kombinerede data viser, at niveauerne af kvælstofdioxid er steget med omkring 50 % siden 1996, og det er en fortsat trend, at niveauerne stiger".

Stigningen i niveauet af kvælstofdioxid ses som en uheldig bivirkning af den økonomiske succes. Kinas industrielle opsving har gjort landet til verdens største forbruger af kobber, aluminium og cement og den næststørste importør af olie. Antallet af bilejere i landet fordobles med et par års mellemrum.

"Kinas koncentration af kvælstofdioxid varierer med årstiderne", tilføjer Burrows. "Den er højere om vinteren. For eksempel bruges der mere brændstof til opvarmning, og NO2 forbliver længere i atmosfæren på denne mørkere årstid – sådan cirka en dag mod kun nogle timer om sommeren. De meteorologiske forhold spiller også en rolle. Der er et toppunkt lige før jul: det skyldes ikke, at industriel aktivitet, privat opvarmning eller transport pludselig falder efter helligdagene, men derimod at der er en østgående luftstrøm, der tidligere drejede rundt i Asien. Det er samme slags fænomen, som bringer støv fra Gobiørkenen over til vestkysten af USA".

Mere information på engelsk:
http://www.esa.int/esaCP/SEMEE6A5QCE_index_0.html

Related Links