ESA title
Lift off. Miljøsatellittens rejse er begyndt!
Agency

Perfekt opsendelse af Envisat

01/03/2002 207 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Miljøsatellitens løfteraket steg i nat mod en stjerneklar nattehimmel

Jublen var stor i nat på Guyana Space Centre i Fransk Guyana, da den europæiske rumfartsorganisation ESAs hidtil mest ambitiøse satellit fik en perfekt opsendelse.

Miljøsatellitten Envisat skal i de kommende år indsamle et væld af data. Blandt andet bliver det muligt at følge vandstanden i verdenshavene med stor nøjagtighed. Vandstanden er en af flere vigtige indikatorer for ændringer i klimaet - og dermed for den såkaldte drivhuseffekt.

De jublende teknikere og operatører på opsendelsesstedet udtrykte en glæde, som kan genfindes i hele ESAs organisation - iblandet et kraftigt stænk af lettelse. Dels har satellitten, der er den hidtil største bygget i Europa, været dyr, og dels var der problemer med løfteraketten Ariane 5 forrige gang den blev brugt - ved en affyring i sommers. På grund af Envisats størrelse var det ikke muligt at bruge den mindre løfteraket Ariane 4.

Siden i sommers har Ariane 5 undergået en lang række yderligere tests, som skulle gøre det helt sikkert at bruge den. Forløbet i nat, som sendte raketten op med sin dyrebare last mod en helt stjerneklar himmel, var da også fuldstændig efter bogen.

Kl. 02.01 begyndte den automatiske nedtællings-procedure, og affyringen af raketten skete som planlagt præcis kl. 02.07.59. Knap en halv time senere, kl. 02.34.33, skete separationen. Envisat var sendt i kredsløb. 2,5 time efter affyringen blev de store sol-paneler, der skal forsyne satellitten med strøm, foldet ud.

Der forestår nu en indkøringsfase på et par måneder, inden Envisat er i fuld funktion. Allerede inden for nogle uger forventes det, at nogle af satellittens i alt 10 instrumenter bliver i stand til at levere billeder og data. I første omgang dog kun til intern brug i forbindelse med indkøringen.

Envisat skal kredse om Jorden i godt 800 kilometers højde. Konstruktionen har strakt sig over mere end 10 år. Opgaven har været så stor, at den har involveret størstedelen af de europæiske virksomheder, der arbejder med rumfart. Fra Danmark har Terma A/S, ROVSING A/S OG TGI A/S medvirket.

Danske forskere beskriver på den danske hjemmeside rummet.dk deres forventninger til de resultater, Envisat skal frembringe (se link i højre side).

Related Links

Related Links