Månen fotograferet fra rumfærgen Columbia
Agency

Plasma ved Columbias hjul

25/02/2003 174 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Kommissionen, der undersøger rumfærgens havari, har udsendt foreløbige informationer

Plasma - gas opvarmet til ekstremt høj temperatur - kan have været til stede i venstre hjul-brønd på rumfærgen Columbia, hvis rejse endte tragisk 1. februar, hvor samtlige syv astronauter ombord omkom.

Det tyder foreløbige vurderinger på fra havari-kommissionen CAIB (Columbia Accident Investigation Board), som nu har overtaget det fulde ansvar for undersøgelserne af ulykken.

Ifølge CAIB tyder de forhøjede temperaturer, som blev registreret i rumfærgens sidste minutter (se også artiklen "Seneste om rumfærgen Columbia"), på, at der har været plasma til stede i den venstre hjul-brønd. Plasma er gas opvarmet til ekstremt høj temperatur. Det er normalt, at der dannes varm gas omkring en rumfærge, når den trænger ned gennem Jordens atmosfære.

CAIB vurderer, at varmeoverførsel gennem rumfærgens skrog - som for eksempel kunne optræde på grund af en manglende kakkel - ikke ville være nok til at forårsage de temperatur-indikationer, som blev registreret.

I de fortsatte analyser skal der opstilles scenarier for, hvordan en form for brud eller lignende fejl kan have forårsaget, at der er trængt plasma ind i hjul-området eller andre steder i vingen.

CAIB oplyser desuden, at yderligere to jet-motorer, som var med ombord for at kontrollere rumfærgens orientering, blev affyret efter kommunikationen med Columbia gik tabt. I forvejen var det kendt, at to andre jet-motorer blev affyret lidt tidligere i et forsøg på at opretholde kontrollen med fartøjet.

Drøftelser mellem NASA og den russiske rumfartsorganisation Rosaviakosmos finder sted for at klarlægge, hvilke konsekvenser ulykken har for flyvningerne til den internationale rumstation ISS. Det samme gør drøftelser mellem NASA og den europæiske rumfartsorganisation ESA, som har en række astronauter under træning til de kommende flyvninger. Indtil videre fortsætter astronauterne deres træning som planlagt.

Related Links